ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πολυκαταστήματα Attica: Στις 12 Δεκεμβρίου ο πλειστηριασμός

Πολυκαταστήματα Attica: Στις 12 Δεκεμβρίου ο πλειστηριασμός

Αναρτήθηκε χθες στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών η πώληση από τις τράπεζες του 35,67% των Αττικών Πολυκαταστημάτων που κατέχει η Folli Follie.

O ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα διενεργηθεί στις 12 Δεκεμβρίου. Η τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε στο ποσό εκτίμησης των μετοχών, 41.589 εκατ ευρώ.

Η πλειστηρίαση των μετοχών θα γίνει συνολικά και όχι τμηματικά.

Κάθε πλειοδότης οφείλει να καταθέσει, σε μετρητά ή με εγγυητική επιστολή τράπεζας διάρκειας τουλάχιστον ενός μηνός ή με επιταγή που έχει εκδοθεί από τράπεζα ή από άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εγγυοδοσία ίση προς το 30% της τιμής πρώτης προσφοράς.