ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής κεντρικές τράπεζες

Στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής κεντρικές τράπεζες

Η κλιματική αλλαγή απέκτησε το κατάλληλο είδος εποπτικής αρχής. Ομάδα 34 κεντρικών τραπεζών και πολυεθνικών οργανισμών, περιλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών Βρετανίας, Γερμανίας και Κίνας, ανακοίνωσαν ότι θα αντιμετωπίζουν την υπερθέρμανση της Γης ως απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και πως θα την υπολογίζουν κατά την κατάρτιση των επιτοκίων δανεισμού.

Ετσι προστίθεται μια πανίσχυρη φωνή σε όσες υποστηρίζουν την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Το Δίκτυο για το Πρασίνισμα του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος (NGFS), όπως αποκαλείται η ομάδα, εξηγεί πως αναλαμβάνει δράση επειδή η επίπτωση της κλιματικής αλλαγής «ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη και πιο εκτεταμένη και ποικιλόμορφη από επιπτώσεις άλλων διαρθρωτικών αλλαγών». Οι συστάσεις της ομάδας είναι παρόμοιες με τις απαιτήσεις που έχουν από εταιρείες ακτιβιστές επενδυτές που δραστηριοποιούνται για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Σε αυτές περιλαμβάνεται η εύρεση καλύτερων μεθόδων ώστε να εκτιμώνται οι πιθανότητες ένα δάνειο, ή τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν δοθεί ως εγγύηση, να μην αποπληρωθεί. Η ομάδα των κεντρικών τραπεζών υποστηρίζει ακόμη πως πρέπει να υπάρξουν πληρέστερα δεδομένα, εκπαίδευση, συνεργασία και συνειδητοποίηση του προβλήματος, όπως επίσης διαχείριση της ευρύτερης επίπτωσης που θα έχει στην οικονομία η παγκόσμια υπερθέρμανση.

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, με περιουσιακά στοιχεία ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, συνεργάζεται ήδη με 55 τράπεζες ώστε να αναγκάσει τις τράπεζες να γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ωστόσο δεν μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων το νορβηγικό κρατικό ταμείο διαθέτει το 1% ή το 2% των μετοχών μιας τράπεζας. Ομοίως, πολλοί διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων υποστηρίζουν όλο και περισσότερο την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η υποστηριζόμενη από τα Ηνωμένα Εθνη πρωτοβουλία με την ονομασία Αρχές για Υπεύθυνες

Επενδύσεις (που έχει στόχο την περίληψη περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων κατά τη λήψη αποφάσεων για επένδυση) πολύ σύντομα θα αποκλείει μέλη που δεν παρέχουν λεπτομέρειες για την έκθεση σε περιβαλλοντικές απειλές. Ωστόσο, η πρωτοβουλία του ΟΗΕ δεν μπορεί να εξαναγκάσει τα μέλη να παρέχουν τα στοιχεία που θέλει.

Το νέο δεδομένο είναι πως η ομάδα του Δικτύου για το Πρασίνισμα του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος διαθέτει πραγματική επιρροή σε όσους αποφασίζουν για το πού θα γίνουν επενδύσεις. Οι κεντρικές τράπεζες που συμμετέχουν στο Δίκτυο εποπτεύουν σχεδόν το ήμισυ της παγκόσμιας παγκόσμιας παραγωγής και εποπτεύουν τα δύο τρίτα των μεγαλύτερων τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών. Οι κεντρικές τράπεζες έχουν την εξουσία να πουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πως θα πρέπει να κατανοούν και να παρακολουθούν όπως πρέπει απειλές που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή. Στη συνέχεια οι τράπεζες θα πρέπει να απαιτούν τα ίδια στοιχεία από τους πελάτες τους και να τα λαμβάνουν υπόψη τους όταν θα καθορίζουν το επιτόκιο με το οποίο θα χορηγούν ένα δάνειο ή το αντίτιμο για την παροχή μιας υπηρεσίας. Αυτή η διαδικασία θα μπορούσε ακόμη και να οδηγήσει σε αύξηση των πιστώσεων και των επενδύσεων για επιχειρήσεις και έργα που είναι περισσότερο βιώσιμα.

Ομολογουμένως, η άσκηση πίεσης για παροχή δεδομένων και για καλύτερη γνώση των κινδύνων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή δεν θα μετατρέψει αναγκαστικά κάθε τράπεζα σε υπερασπίστρια της βιωσιμότητας. Για να συμβεί αυτό ίσως θα πρέπει οι κεντρικές τράπεζες να προτείνουν πραγματικά κίνητρα και ποινές. Ωστόσο, αποτελεί σημαντική πρόοδο το γεγονός πως αναγνωρίζεται ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν λειτουργεί εν κενώ.