ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το κοινωνικό σκέλος στην Πράσινη Συμφωνία της Κομισιόν

eu11

Το 1933, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Φρανκλίνος Ρούζβελτ, έκανε ένα New Deal, μια «νέα συμφωνία» με τον αμερικανικό λαό. Ηταν μια δέσμη προγραμμάτων, δημοσίων έργων, οικονομικών μεταρρυθμίσεων και ρυθμίσεων, που θα βοηθούσαν τους φτωχούς και τους άνεργους. Σήμερα, που επικρατεί ξανά γενική δυσφορία με το παρόν κοινωνικοοικονομικό σύστημα και την πολιτική, η Κομισιόν προσφέρει μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Προκύπτουν, όμως, σημαντικά ερωτήματα. Θα είναι αυτή η Πράσινη Συμφωνία επωφελής και για τους λαούς της Ευρώπης;

Η σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν αναφέρει σειρά προτάσεων και εργαλείων που κινούνται στη σωστή κατεύθυνση: κλιματικά ουδέτερη οικονομία, μηδενική μόλυνση, βιώσιμη κινητικότητα, καθαρή ενέργεια, καθαρός αέρας και καθαρό νερό για όλους, ένα επενδυτικό πρόγραμμα για τη βιώσιμη Ευρώπη, μια Ευρωπαϊκή Κλιματική Τράπεζα και ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα. Οσο θετικά κι αν είναι όλα αυτά, η Πράσινη Συμφωνία θα είναι «κουτσή» εάν δεν συνοδεύεται και από ένα κοινωνικό σκέλος. Δεν θα μπορέσει να κατευνάσει τα αισθήματα αγωνίας, αποτυχίας και εγκατάλειψης που κυριαρχούν σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού και σε περιοχές της Ευρώπης, στους «χαμένους της παγκοσμιοποίησης» και σε αυτούς που «έμειναν πίσω».

Για να χαράξουμε μια ευρωπαϊκή πορεία προς ένα βιώσιμο μέλλον, δεν αρκεί μια Πράσινη Συμφωνία. Η τρύπα του όζοντος πρέπει να κλείσει επειγόντως, αλλά οι κυβερνήσεις και η Ε.Ε. πρέπει να δράσουν εξίσου επειγόντως για να γεφυρώσουν το χάσμα της ανισότητας και να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια. Χρειαζόμαστε μια Συμφωνία Πράσινη υπό την ευρύτερη σημασία της λέξης. Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία πρέπει να είναι πολύ πιο φιλόδοξη και να εγκολπώνεται ένα μακροπρόθεσμο όραμα αλλαγής, που θα συνδυάζει μέτρα για το περιβάλλον, αλλά και για την οικονομία και την κοινωνία. Μια Πράσινη Συμφωνία που θα επικεντρώνεται στις επενδύσεις με σκοπό την κλιματικά ουδέτερη οικονομία δεν θα είναι καλή για τον κόσμο εάν δεν προβλέπει παράλληλα στήριξη των ευάλωτων ώστε να διασφαλίσει βιώσιμο μέλλον για όλους.

Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Νέα Συμφωνία πρέπει να είναι στόχος που θα θέσουμε και όχι μόνο τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και τους στόχους που προβλέπει το άρθρο 3.3 της συνθήκης της Ε.Ε.: ευημερία των ανθρώπων, βιώσιμη ανάπτυξη, ιδιαίτερα ανταγωνιστική οικονομία όχι μόνο της αγοράς αλλά και της κοινωνίας, πλήρη απασχόληση, κοινωνική πρόοδο, υψηλά επίπεδα προστασίας, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητα γυναικών και ανδρών, αλληλεγγύη των γενεών και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Μια νέα συμφωνία για την Ευρώπη, για να είναι καλή για τους ανθρώπους, πρέπει να προβλέπει μια καινούργια και δικαιότερη κατανομή των πόρων.