ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επενδύσεις 3,4 τρισ. δολ. από ιδιωτικά κεφάλαια

Επενδύσεις 3,4 τρισ. δολ. από ιδιωτικά κεφάλαια

Σημαντικές αλλαγές στον τομέα των χρηματοδοτήσεων έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, με τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια να αποκτούν όλο και μεγαλύτερη δυναμική.

Πλέον έχουν αρχίσει να αναδύονται νέα μοντέλα χρηματοδότησης, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν εταιρείες σε όλες τις φάσεις ανάπτυξής τους, ακόμη και εάν αυτές βρίσκονται στα πρώτα επιχειρηματικά τους βήματα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η νέα έκθεση της ΕΥ, οι εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων διαχειρίζονται πλέον επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία που φθάνουν τα 3,4 τρισ. δολ. παγκοσμίως έναντι 500 δισ. δολ. το 2000. Επιπλέον, τα νέα κεφάλαια από ιδιωτικές αγορές ξεπέρασαν –για πρώτη φορά– τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω των δημοσίων αγορών.

Αυτές τις αλλαγές στο χρηματοδοτικό περιβάλλον αποτυπώνει η έκθεση της ΕΥ «A new equilibrium: PE’s growing role in capital formation and the critical implication for investors», η οποία συντάχθηκε σε συνεργασία με το Institute for Private Capital.

Η έκθεση τονίζει τη μετεξέλιξη των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Από μεικτά κεφάλαια εξαγορών και κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών μετεξελίχθηκαν σε επενδυτικά οχήματα, τα οποία χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους (seed- early stage growth).

Η έκθεση θέτει ορισμένα ερωτήματα και αναλύει σειρά από παράγοντες που προκαλούν αυτές τις αλλαγές. Μερικές από αυτές είναι οι υπάρχουσες αλλά και οι νέες πηγές κεφαλαίων, καθώς και η διεύρυνση των τομέων δραστηριότητας των επιχειρήσεων, στις οποίες μπορούν να επενδύσουν τα ιδιωτικά κεφάλαια.

Η έκθεση διαπιστώνει επίσης ότι υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης στις παραδοσιακές αγορές των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης. Επιπλέον, οι αναδυόμενες αγορές αντιπροσωπεύουν σημαντική ευκαιρία δυνητικής ανάπτυξης, καθώς εκεί τα επίπεδα διείσδυσης των ιδιωτικών κεφαλαίων παραμένουν χαμηλά.  ​​​​​​Αναφερόμενος στα ευρήματα της έρευνας, ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, εταίρος και επικεφαλής του τμήματος χρηματοοικονομικών συμβούλων της ΕΥ Ελλάδος, σχολιάζει ότι «ο ρόλος των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων αυξάνεται διαρκώς, καθώς παρατηρούμε μια στασιμότητα στις δημόσιες εγγραφές, όπου πρωταγωνιστούν κυρίως μεγάλες και ώριμες επιχειρήσεις. Νέα οχήματα ιδιωτικών κεφαλαίων, καθώς και νέα μοντέλα χρηματοδότησης, φαίνονται ικανά να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση σε μεγάλο εύρος επιχειρήσεων, σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξής τους. Οι επιπτώσεις των αλλαγών αυτών για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στη χώρα μας στην κρίσιμη αυτή φάση, είναι σοβαρές».