ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξισώνονται σταδιακά τα τέλη μεταφοράς χρημάτων εντός E.E.

Ιστορική συμφωνία για τη μείωση του κόστους των διασυνοριακών τραπεζικών συναλλαγών, ένα από τα πλέον ακανθώδη ζητήματα της εσωτερικής αγοράς, επετεύχθη αργά τη νύχτα της Δευτέρας στις Βρυξέλλες, στο συμβούλιο υπουργών Εσωτερικής Αγοράς.

Με τη συμφωνία ανοίγει ο δρόμος για τη σταδιακή εξίσωση των τελών που επιβάλλουν οι τράπεζες για τις πάσης φύσεως μεταφορές χρημάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με εκείνες που επιβάλλονται για μεταφορές εντός των κρατών – μελών.

Η εξίσωση αυτή, σημειώνεται, είχε προσκρούσει στην αντίσταση των τραπεζών και εν τέλει απαιτήθηκε παρέμβαση των ιδίων των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για την υπερπήδηση του εμποδίου.

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιουλίου 2002, το κόστος των ηλεκτρονικών διασυνοριακών πληρωμών εξισώνεται με εκείνο των συναλλαγών εντός των κρατών – μελών και τούτο για ποσά μέχρι και 12.500 ευρώ (4.260.000 δρχ.). Εναν χρόνο αργότερα, την 1η Ιουλίου 2003, το ίδιο θα ισχύσει για τα διατραπεζικά εμβάσματα.

Για ποσά μέχρι 50.000 ευρώ, τέλος, η εξίσωση θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εξέλιξη είναι ιδιαιτέρως θετική για τον Ελληνα καταναλωτή, καθώς, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτός καταβάλλει σήμερα το υψηλότερο ποσό στην Ευρώπη για την αποστολή χρημάτων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για την αποστολή εμβάσματος 34.000 δραχμών ή 100 ευρώ, ο πελάτης ελληνικής τράπεζας χρεώνεται σήμερα, πάντα με βάση τα στοιχεία της Επιτροπής, με 47,33 ευρώ ή 16.000 δρχ.

Ο μέσος κοινοτικός όρος, σημειώνεται, είναι περίπου το ήμισυ του ποσού αυτού ή 24,09 ευρώ, ενώ στο Βέλγιο η χρέωση δεν φθάνει καν τα 13 ευρώ. Το δεύτερο υψηλότερο τέλος για την αποστολή εμβάσματος 100 ευρώ καταβάλλεται στις ιρλανδικές τράπεζες και είναι 33,5 ευρώ.