ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μονιμοποίηση τηλεργασίας θέλουν πολλές επιχειρήσεις

Μονιμοποίηση τηλεργασίας θέλουν πολλές επιχειρήσεις

Υπό καθεστώς τηλεργασίας θα συνεχίσουν να εργάζονται πολλοί υπάλληλοι σε ολόκληρο τον κόσμο, ακόμη και μετά την άρση των μέτρων καραντίνας, όπως υποστηρίζει μεγάλη μερίδα εργοδοτών.

Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Gartner μεταξύ οικονομικών διευθυντών σε επιχειρήσεις παγκοσμίως, τα τρία τέταρτα αυτών δήλωσαν ότι τουλάχιστον το 5% του εργατικού τους δυναμικού θα δουλεύει από το σπίτι μετά τη χαλάρωση των μέτρων. Συγκεκριμένα, το 17% των οικονομικών διευθυντών δήλωσε ότι η τηλεργασία θα γίνει μόνιμο καθεστώς για το 20% των υπαλλήλων τους.

Επιπλέον, το 25% των ερωτηθέντων απάντησε ότι το 10% των εργαζομένων τους θα εξακολουθήσει να δουλεύει εξ αποστάσεως. Τέλος, ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 4% μεταξύ των οικονομικών διευθυντών απάντησε ότι οι μισοί υπάλληλοι θα εργάζονται πλέον μόνιμα από το σπίτι. «Τα δεδομένα αυτά αποτελούν ένδειξη της μακροχρόνιας επίπτωσης που θα έχει η κρίση του κορωνοϊού στον τρόπο δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων.

Οι οικονομικοί διευθυντές, οι οποίοι δέχονται ήδη πίεση για αυστηρή διαχείριση των δαπανών, φαίνεται πως εξετάζουν το ενδεχόμενο να αξιοποιήσουν τα οφέλη της τηλεργασίας στο εργατικό δυναμικό», όπως αναφέρεται στην έρευνα της Gartner. Από την έρευνα προκύπτει εξάλλου ότι η εργασία εξ αποστάσεως δημιουργεί ευκαιρίες για εξοικονόμηση κόστους και συνεπώς οι οικονομικοί διευθυντές θα μπορούν να αποφύγουν τις αυστηρές περικοπές δαπανών που επιφέρουν δυσάρεστες αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.