ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιο γενναιόδωρη στον Βορρά η στήριξη των εργαζομένων

Πιο γενναιόδωρη στον Βορρά η στήριξη των εργαζομένων

Τα μέτρα συγκράτησης της πανδημίας στην Ευρώπη έχουν παραλύσει την οικονομική της δραστηριότητα, ενώ σε ορισμένες χώρες το ΑΕΠ ενδεχομένως να περισταλεί άνω του 10% φέτος. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προκειμένου να αμβλύνουν το καίριο κτύπημα στην αγορά εργασίας προώθησαν προγράμματα για ανέργους ή υποαπασχολούμενους, διεύρυναν την πρόσβαση σε αυτά ή/και τα έκαναν ακόμα πιο γενναιόδωρα. Εν πολλοίς, οι πρωτοβουλίες αυτές βασίζονται στο γερμανικό μοντέλο, το γνωστό και ως «Kurzarbeitergeld», το οποίο επινοήθηκε για να μετριάσει τον αντίκτυπο από μία δραστική πλην εφήμερη μείωση της ζήτησης. Τα εν λόγω προγράμματα είναι συγκριτικά πιο γενναιόδωρα στην Ολλανδία από ό,τι στην Ιταλία και την Ισπανία. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται λιγότερες ώρες ή και καθόλου εξακολουθούν να λαμβάνουν τον κανονικό τους μισθό για τις ώρες που δουλεύουν (εάν δουλεύουν) και το κανονικό επίδομα ανεργίας ή και προσαυξημένο για όσες ώρες δεν εργάζονται πλέον. Οπότε, χάρις σε αυτήν την επιδότηση οι επιχειρήσεις διευκολύνονται να διατηρήσουν τους υπαλλήλους τους, ενώ οι υπάλληλοι ωφελούνται, καθώς δεν απολύονται και εξακολουθούν να αποζημιώνονται. Βεβαίως, η αποζημίωση αυτή είναι χαμηλότερη από τον συνηθισμένο τους μισθό και έχει θεσπιστεί και ένα ανώτατο όριο, αλλά δεν παύει να είναι υψηλότερη από το σύνηθες επίδομα ανεργίας.

Επιπροσθέτως, οι επιδοτήσεις αυτές κάνουν πιο ευέλικτη την προσφορά. Οι εταιρείες, διατηρώντας το προσωπικό τους, μπορούν ευκολότερα να αυξήσουν την παραγωγή τους, αφ’ ης στιγμής αρχίσει η ανάκαμψη. Επιπλέον, εξοικονομούν τα χρήματα που θα δαπανούσαν για τις απολύσεις, τις νέες προσλήψεις και την εκπαίδευση. Εργοδότες και εργαζόμενοι πολλές φορές χρειάζεται να διαπραγματευθούν για τις ώρες εργασίας και τις αμοιβές, ενώ τώρα με την επιδότηση της υποαπασχόλησης διευκολύνεται η διαδικασία αυτή. Τα αποτελέσματά της καθίστανται πιο αποδεκτά για εργαζομένους και εργοδότες. Αν γυρίσουμε πίσω στην κρίση του 2008-2009, τότε η απασχόληση στη Γερμανία είχε μειωθεί μόλις 1% εν μέρει χάρις στο πρόγραμμα «Kurzarbeitergeld» παρά τη δραστική μείωση του ΑΕΠ κατά 7%. Βεβαίως, σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Διαρκούσης της κρίσης του 2008-2009 το προαναφερθέν πρόγραμμα της Γερμανίας βοήθησε στο να μη χαθούν θέσεις εργασίες κυρίως στις εξαγωγικές εταιρείες της μεταποίησης. Τώρα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών, καθώς και οι εποχικά – προσωρινά απασχολούμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι είναι που επλήγησαν βαρύτερα εν συγκρίσει με τη μεταποίηση, εξαιρουμένης της αυτοκινητοβιομηχανίας. Εξ ου και οι περισσότερες χώρες επεξέτειναν τα προγράμματα επιδοτήσεων και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους εποχικά απασχολούμενους και τους αυτοαπασχολούμενους, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες.

* Ο κ.  Florian Ηense είναι οικονομολόγος της επενδυτικής τράπεζας Berenberg Bank.