ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πειστική απάντηση της Ευρώπης στην πανδημία

Πειστική απάντηση της Ευρώπης στην πανδημία

Η Ευρώπη απαντά στην ύφεση που έχει προκαλέσει η επέλαση της πανδημίας με τη χάραξη νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αρχικά η ΕΚΤ διοχέτευσε στην αγορά μεγάλη ποσότητα επιπλέον ρευστότητας. Εκτός από την αγορά περιουσιακών στοιχείων ύψους 240 δισ. ευρώ που ήταν ήδη προγραμματισμένη για το τρέχον έτος, πριν δηλαδή από το ξέσπασμα της πανδημίας, η ΕΚΤ εξήγγειλε προγράμματα αγοράς τίτλων που ανέρχονται σε 870 δισ. ευρώ.

Κρίνοντας από τον ρυθμό με τον οποίο πραγματοποιούνται οι αγορές τίτλων, η ΕΚΤ θα πρέπει να τις αυξήσει έως ακόμη 500 δισ. ευρώ ή και περισσότερο, πιθανώς ήδη στις 4 Ιουνίου, με το σύνολό τους να ανέρχεται στο 1,6 τρισ. ευρώ (ήτοι το 13,4% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης). Οσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική που εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο: μετά και την ευελιξία των ευρωπαϊκών κανονισμών για την παροχή βοήθειας, οι κυβερνήσεις έχουν εξαγγείλει μεγάλα πακέτα στήριξης υπό τη μορφή επιδοτούμενων δανείων και δημοσίων εγγυήσεων, ενώ έχουν προχωρήσει και στην αναστολή πληρωμής φόρων αλλά και ασφαλιστικών εισφορών.

Ενδεικτικά, η Γερμανία έχει ήδη ανακοινώσει μέτρα στήριξης της οικονομίας άνω του 10% του ετήσιου ΑΕΠ της, ξεπερνώντας εκείνα χωρών όπως η Ιταλία και η Ισπανία (περίπου στο 3%) αλλά και η Γαλλία (5%). Η από κοινού λήψη μέτρων τόσο της Ευρωζώνης όσο και όλης της Ε.Ε. θα αμβλύνει έως ένα σημείο τις μεγάλες διαφορές που εντοπίζονται στα μέτρα που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Κομισιόν ενεργοποίησε αδιάθετους πόρους της τάξεως των 70 δισ. ευρώ για την άμεση στήριξη του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στον αγώνα ενάντια στην COVID-19. Επίσης, τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν χορηγήσει πρόσθετες εγγυήσεις ύψους 25 δισ. ευρώ προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προκειμένου η τελευταία να χορηγήσει 200 δισ. ευρώ ως δάνεια προς τις επιχειρήσεις.

Το αποκορύφωμα των μέτρων αυτών είναι ότι τα κράτη-μέλη της Ε.Ε./Ευρωζώνης συμφώνησαν επί της αρχής στη σύσταση ενός Ταμείου Ανάκαμψης. Από την άλλη όμως, διαφωνούν για το μέγεθος του συγκεκριμένου ταμείου αλλά και για το εάν η βοήθεια θα έρθει ως δάνειο ή επιχορήγηση. Πόση από αυτή τη βοήθεια θα λάβει τη μορφή επιχορήγησης αλλά και σε ποιο βαθμό αυτές οι επιχορηγήσεις απαιτούν από τις χώρες την υιοθέτηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, πιθανώς να αποτελέσει βασικό σημείο διαμάχης. Στο τέλος αναμένουμε ότι τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα συμφωνήσουν σε μία σχετικά ήπια έκδοση της γαλλογερμανικής πρότασης.

* O κ. Florian Hense είναι οικονομολόγος της Berenberg Bank.