ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσφυγή της Κίνας στον ΠΟΕ κατά των ΗΠΑ

Κάνοντας μια κίνηση η οποία κλιμακώνει την ένταση στην εμπορική του
διένεξη με την Ουάσινγκτον, το Πεκίνο ζήτησε σήμερα από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), ο εμπορικός οργανισμός να
αποφανθεί και να καθορίσει εάν πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις,
εκδικάζοντας το ταχύτερο την υπόθεση για την επιβολή αμερικανικών
δασμών σε 22 κινεζικά προϊόντα, ανάμεσά τους προϊόντα μετάλλου και
φωτοβολταϊκά πάνελ.

Η κινεζική προσφυγή κατατέθηκε τον Μάιο. Με αυτήν, ζητήθηκε να
προσέλθουν οι Αμερικανοί σε τυπικές διαβουλεύσεις, ενημερώνοντας
την Κίνα με ποια κριτήρια επέβαλαν αυτές τις δασμολογήσεις.

Προγενέστερα, η Ουάσινγκτον είχε αναφερθεί σε αθέμιτες τιμές
κινεζικών εξαγώγιμων προϊόντων, που συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό,
οι οποίες τιμές χρήζουν «αντισταθμιστικών» δασμών.

Με την υποβολή της προσφυγής από την Κίνα τον Μάιο στον ΠΟΕ,
προλειάνθηκε, όπως ορίζει το καταστατικό του ΠΟΕ, το έδαφος ώστε το
Πεκίνο να εγείρει (εντός διμήνου) το αίτημα των αποζημιώσεων μέσω
ΠΟΕ.

Το κινεζικό αίτημα προγραμματίζεται να συζητηθεί στον ΠΟΕ την 31η
Αυγούστου.

Η αμερικανική πλευρά εστίασε στον «πρόωρο χαρακτήρα» της κινεζικής
αυτής κίνησης, υπογραμμίζοντας ότι «στην Ουάσινγκτον το υπουργείο
Εμπορίου μελετά ήδη όλες τις συναφείς παραμέτρους».

Η κινεζική πλευρά επιμένει ότι δύο φάσεις διαβουλεύσεων – η πρώτη
την 25η Ιουνίου – η δεύτερη την 18η Ιουλίου απέβησαν παντελώς
άκαρπες, με απόρροια να αναζητείται ευλόγως η άρση του
αδιεξόδου.


Πηγή: ΑΜΠΕ