ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το φαινόμενο της μετανάστευσης και οι διαστάσεις του

Το 2001, η Αμερική απορρόφησε περισσότερους από ένα εκατομμύριο μετανάστες, κάτι που ισοδυναμεί με το 0,4% του συνολικού πληθυσμού. Σε σχέση με τον πληθυσμό μιας χώρας, ωστόσο, το φαινόμενο της μετανάστευσης έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις σε άλλες χώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ. Για παράδειγμα, λίγο περισσότεροι από 62.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα της Νέας Ζηλανδίας κατά τη διάρκεια του 2003, κάτι που αναλογεί στο 1,5% του συνολικού πληθυσμού. Σημειωτέον ότι ο πληθυσμός της Νέας Ζηλανδίας ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ανθρώπους.