ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το συνολικό ΑΕΠ των «15» της E.E. πλησίασε αυτό των ΗΠΑ το 2003

O πίνακας παρουσιάζει την κατάταξη των πιο εύπορων οικονομιών, παγκοσμίως, σύμφωνα με το μέγεθος του ΑΕΠ τους (σε όρους των συναλλαγματικών τους ισοτιμών). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, το συνολικό ΑΕΠ των 15 κρατών-μελών της E.E. ανήλθε το 2003 στα 10,4 τρισ. δολάρια, ένα ποσό που πλησιάζει το ΑΕΠ των ΗΠΑ, το οποίο έφθασε τα 10,9 τρισ. δολάρια. Εάν το δολάριο παραμείνει αδύναμο, η E.E. θα ξεπεράσει την αμερικανική οικονομία εντός του 2004. Παρά την περυσινή πτώση της στερλίνας έναντι του ευρώ, αξιοσημείωτο είναι ότι το ΑΕΠ της βρετανικής οικονομίας ήταν υψηλότερο του γαλλικού ΑΕΠ. Μετά τη Γαλλία, ακολουθούν η Ιταλία, ο Καναδάς και η Ισπανία.