ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H Microsoft προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά της Κομισιόν

O αμερικανικός κολοσσός λογισμικού Microsoft κατέθεσε αίτηση ακύρωσης στο πρωτοδικείο της E.E. για το θέμα της διάθεσης του πηγαίου κώδικα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας σε ανταγωνιστές. Το ζήτημα αυτό σχετίζεται με το λογισμικό που χρησιμοποιούν οι διαμεσολαβητές δικτύου (servers) για σκοπούς εκτύπωσης, αρχειοθέτησης και ασφάλειας σε μικροεπιχειρήσεις.

Τον Μάρτιο, η επιτροπή επέβαλε κυρώσεις στη Microsoft σχετικά με μια υπόθεση που αφορούσε και την υποχρεωτική διάθεση του προγράμματος Media Player με τα Windows. H Microsoft δεν έχει εφαρμόσει πλήρως τις κυρώσεις και αμφισβήτησε την απόφαση της Επιτροπής – δίχως να έχει ακόμη δικαστεί η υπόθεση. Παράλληλα, αποπειράθηκε ανεπιτυχώς να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή των κυρώσεων. Εν τέλει, η Microsoft συμφώνησε ότι εκείνοι που διαθέτουν τα πρωτόκολλα επικοινωνίας δεν θα μπορούσαν να τα δημοσιεύσουν. Οι κατασκευαστές λογισμικού ανοιχτού κώδικα -που δημοσιεύουν τους πηγαίους κώδικες για όλα τους τα προϊόντα που κυκλοφορούν- αντέδρασαν έντονα. Σήμερα, η επιτροπή και η εταιρεία αποφάσισαν να αφήσουν τη διευθέτηση του θέματος στο πρωτοδικείο.