ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε άνθηση η χρήση των προπληρωμένων καρτών

Για τα εκατομμύρια των Αμερικανών οι οποίοι δεν διαθέτουν τραπεζικούς λογαριασμούς, οι προπληρωμένες κάρτες θα μπορούσαν να είναι μία καλή λύση. Στις προπληρωμένες κάρτες μπορεί να πιστωθούν μεγάλα ποσά και να χρησιμοποιηθούν εν συνεχεία για κάθε είδους πίστωση χωρίς να υπάρχει στο όνομα του χρήστη συγκεκριμένος τραπεζικός λογαριασμός. Σε αντίθεση με τις γνωστές μας πιστωτικές κάρτες που βρίσκονται σε κάποιο τέλμα, η χρήση των προπληρωμένων καρτών γνωρίζει άνθηση. Ο όμιλος PELOPUS, μία εταιρεία έρευνας αγοράς, διατείνεται ότι ο όγκος των συναλλαγών με προπληρωμένες κάρτες που πέρυσι ήταν της τάξεως των 126 δισ. δολ. μέχρι το έτος 2010 θα ξεπεράσει τα 470 δισ. δολάρια.

Οι προπληρωμένες κάρτες είναι δύο κατηγοριών. Μιας χρήσεως κάρτες σαν αυτές που χρησιμοποιούμε για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και κάρτες δώρων, οι οποίες χρησιμοποιούνται μόνον από αυτόν που τις έχει εκδώσει. Πιο αποκαλυπτικό για όσους δεν κατέχουν τραπεζικούς λογαριασμούς είναι οι κάρτες πολλαπλών χρήσεων, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν σχεδόν παντού, εφόσον γίνονται αποδεκτές από όσους τις δέχονται. Αυτές παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες εφόσον έχουν αντίκρισμα έναν τραπεζικό λογαριασμό. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την καταβολή ηλεκτρονικώς καταθέσεων εκ μέρους των εργοδοτών, κρατικών υπηρεσιών, για την ανάληψη χρημάτων από μηχανές, καθώς και για την εξόφληση λογαριασμών ή για τη μεταβίβαση ποσών σε λογαριασμούς τρίτων.

Η NetSpend, μία από τις ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις έκδοσης προπληρωμένων καρτών έχουν προσθέσει στις υπηρεσίες τους μία δυνατότητα που επιτρέπει στους πελάτες της να καταθέτουν χρήματα σε έναν λογαριασμό «αποταμίευσης», ο οποίος μάλιστα αποφέρει και τόκους. Η ΝetSpend διατείνεται ότι διαθέτει τις κάρτες της μέσω 10.000 και πλέον καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης, πρατηρίων βενζίνης και παρεμφερών καταστημάτων. Ισχυρίζεται δε, ότι τα καταστήματα αυτά αποτελούν ένα μεγαλύτερο δίκτυο από τα «υποκαταστήματα» των τραπεζών. Πολλά από τα καταστήματα ειδών πρώτης ανάγκης παραμένουν ανοικτά όλο το εικοσιτετράωρο, ενώ μπορεί να τα βρει κανείς και στην πιο φτωχή γειτονιά.

Οι θιασώτες των προπληρωμένων καρτών πιστεύουν ότι βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή. Ελπίζουν ότι οι προπληρωμένες κάρτες πολύ γρήγορα θα παρέχουν τη δυνατότητα πιστωτικών συναλλαγών, για δόσεις προεξοφλήσεως δανείων, για εγγυημένες αναλήψεις χρηματικών ποσών ή για άμεσες καταθέσεις μισθών. Εάν αυτά πραγματοποιηθούν, τότε θα βοηθηθούν οι πελάτες που δεν έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για πιστώσεις, ενώ θα ανοίξει ο δρόμος προς τα δάνεια και για άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Υπάρχουν, όμως, και άλλοι οι οποίοι διακατέχονται από σκεπτικισμό. Πιστεύουν ότι οι προπληρωμένες κάρτες διέπονται από αδιαφανείς δομές που τις καθιστούν ακριβότερες σε σχέση με έναν απλό τραπεζικό λογαριασμό. Οι προμήθειες δεν συμπεριλαμβάνουν μόνον τέλη «ενεργοποιήσεως» αλλά και τέλη για την κατάθεση χρηματικών ποσών σε αυτές, καθώς και διάφορα άλλα έξοδα για τη μηνιαία «συντήρησή» τους. Επιπλέον, η νομοθεσία είναι ασαφής, ενώ ορισμένες κατηγορίες καρτών δεν καλύπτονται από τις ομοσπονδιακές εγγυήσεις περί καταθέσεων, όπως και οι τραπεζικοί λογαριασμοί.