ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν: 7% κάτω τα όρια εκπομπής αερίων

Τους πάντες κατόρθωσε να αιφνιδιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την εβδομάδα, με την έκταση των μειώσεων που ζητεί για τα δικαιώματα εκπομπής αερίων, που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το πλαφόν εκπομπών που ζητείται να ισχύσει για εννιά χώρες κατά τη δεύτερη φάση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ), την περίοδο 2008-2012, θα είναι κατά μέσον όρο 7% χαμηλότερο από τα περυσινά επίπεδα εκπομπών. Η Επιτροπή είχε αφήσει ήδη να εννοηθεί ότι μια μείωση της τάξης του 6% θα είναι απαραίτητη προκειμένου τα κράτη-μέλη να πληρώσουν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο για τις κλιματολογικές αλλαγές.

Σύμφωνα με το ΣΕΔΕ, επιχειρήσεις ορισμένων βιομηχανιών εντάσεως ενέργειας λαμβάνουν άδειες εκπομπής συγκεκριμένης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο. Οσες επιθυμούν αύξηση αυτής της ποσότητας, είναι υποχρεωμένες να αγοράζουν άδειες από «καθαρότερες» επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν πλεονασματικές ποσότητες. Ας σημειωθεί ότι η στάση της Επιτροπής ενέχει τον κίνδυνο να τη φέρει αντιμέτωπη με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία αφήνει να εννοηθεί ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη προκειμένου να αμφισβητήσει τα σχέδια της Ευρώπης να συμπεριλάβει τους αερομεταφορείς στο ΣΕΔΕ.