ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλματώδης η αύξηση του παγκόσμιου εμπορικού στόλου

Οι ισχυρές αποδόσεις της παγκόσμιας οικονομίας έχουν ενισχύσει τον κλάδο εμπορικής ναυτιλίας, οδηγώντας και στην αύξηση της δραστηριότητας στα ναυπηγεία. Τα καινούργια εμπορικά πλοία που παραδόθηκαν πέρσι στις εταιρείες εμπορικής ναυτιλίας έχουν μέγιστη χωρικότητα 70,5 εκατ. τόνους συγκριτικά με τους 49,4 εκατ. τόνους που είχαν καταγραφεί το 2004, φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ. Ιδιαίτερη αύξηση καταγράφηκε στα πλοία ξηρού και γενικού φορτίου, τα οποία μεταφέρουν εμπορεύματα όπως είναι τα σιδηρομεταλλεύματα και το σιτάρι. Εάν ληφθούν υπόψη τα πλοία που χάθηκαν ή διαλύθηκαν τότε ο παγκόσμιος στόλος εμπορικής ναυτιλίας ενισχύθηκε κατά 7,2%.