ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτωτική η πορεία των εσόδων στην κατηγορία των Capesize

Τα μέσα έσοδα των Capesize ακολουθούν πτωτική πορεία από τα υψηλά των 43,971 δολ. την ημέρα του τέλους Φεβρουαρίου. Σε διάστημα πλέον των 3 μηνών κυμαίνονταν μεταξύ 29.000 – 35.000 δολ. ενώ τα μέσα έσοδα ταξιδίου τον Αύγουστο έφθασαν κοντά στα 50.000 δολ. ημερησίως. Στις χρονοναυλώσεις επίσης περιόδου έτους μεταξύ Μαρτίου – Ιουνίου, ο ημερήσιος ναύλος ανήρχετο στις 33.000 δολ., ενώ τον Αύγουστο τα 170.000 τόνων dwt πλοία έφθασαν να χρονοναυλώνονται 61.000 δολ. την ημέρα, σε σχεδόν διπλάσια επίπεδα.

Σιδηρομετάλλευμα. Η κύρια απασχόληση των Capesize πλοίων είναι η μεταφορά σιδηρομεταλλευμάτων. Τους πρώτους οκτώ μήνες του 2006 η παγκόσμια παραγωγή χάλυβα έφθασε τους 799 εκατ. τόνους, άνοδο της τάξης του 9,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους.

Η Κίνα διατήρησε την πρώτη θέση παραγωγής σε ποσοστό 345 του συνόλου με 272 εκατ. τόνους και 19,75 επιπλέον του περασμένου έτους. Η Ιαπωνία παρήγαγε 76 εκατ. τόνους, μικρή συγκριτικά αύξηση κατά 1,4% από αυτή του 2005, ενώ οι ΗΠΑ έφθασαν 67,5 εκατ. τόνους. Ενδιαφέρουσα και η παραγωγή της Ινδίας, η οποία μάλιστα υπερκέρασε την παραγωγή της Ουκρανίας καταλαμβάνοντας την έβδομη θέση παγκοσμίως με αύξηση 14,4% ετησίως. Οι εισαγωγές σιδηρομεταλλευμάτων της Κίνας το 2006 έφθασαν τους 219 εκατ. τόνους, 24,5% αύξηση συγκριτικά με τους 176 εκατ. τόνους του 2005 σε μια αξιοσημείωτη αύξηση και της εγχώριας παραγωγής κατά 36,1% από αυτήν του 2005.

Με την κυβέρνηση της Κίνας να περιορίζει την παραγωγή χάλυβα και παρά την αύξηση της τιμής σιδηρομεταλλεύματος, η αγορά δείχνει να διατηρεί τη δυναμική της. Εν τω μεταξύ, η παραγωγή χάλυβα σε Ινδία διατηρήθηκε υψηλή. Την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου έφθασε τους 27,8 εκατ. τόνους, άνοδο της τάξης του 14%. Σε περιβάλλον μάλιστα αυξανόμενης της εγχώριας ζήτησης, οι εξαγωγές περιορίζονται με την Αυστραλία έτοιμη να αναπληρώσει το διαμορφούμενο κενό.

Η αγορά των Capesize πλοίων στις αρχές του Σεπτεμβρίου έφθανε τους 34,1 εκατ. τόνους dwt. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών δύο μόνο πλοία Capesize οδηγήθηκαν προς διάλυση αντιπροσωπεύοντας 0,29 εκατ. dwt, σε σύγκριση με τα 6,1 εκατ. τόνους προς παράδοση καθιστώντας το σύνολο του στόλου 116,4 εκατ. dwt αρχές Σεπτεμβρίου και πρόβλεψη Δεκέμβριος 2006 φθάνει 121,1 εκατ. dwt, ποσοστό 9,3% επιπλέον των 110,8 εκατ. dwt του 2005. Δ. Σιγαλασ