ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς διαμορφώνεται η πρόσφατη εικόνα της ναυλαγοράς

– Δεξαμενόπλοια. Χωρίς σημαντικές μεταβολές η αγορά των δεξαμενοπλοίων. Τα VLCC’S από Αραβικό Κόλπο και προορισμό Απω Ανατολή εξακολουθούν να διαπραγματεύονται στα W/S 60-62,5 ενώ με προορισμό Δύση στα W/S 55. Στον Ατλαντικό και στις φορτώσεις Δυτ. Αφρική/Κόλπος Αμερικής τα επίπεδα έχουν διαμορφωθεί στα W/S 87,5. Αμετάβλητα και τα επίπεδα των Suezmax τόσο σε Μεσόγειο όσο και Δυτ. Αφρική. Τα φορτία 135.000 τόνων στη Μεσόγειο διαπραγματεύονται στα W/S 200 ενώ τα 130.000 τόνων από Δυτ. Αφρική με προορισμό Κόλπο στα W/S 147,5-150. Σε σταθερά επίπεδα κινούνται και τα Αframax με τη Μεσόγειο να διαπραγματεύεται σε επίπεδα του W/S 300, ενώ στη Β. Ευρώπη τα φορτία 80.000 τόνων ναυλώνονται στα W/S 260 με τα φορτία 100.000 τόνων από Βαλτική στα W/S 330. Στην Καραϊβική τα κυκλικά φορτία μεγέθους 70.000 τόνων ναυλώνονται σε W/S 305-310 ενώ τα φορτία μεγέθους 50.000 τόνων στα W/S 275.

Στον Αραβικό Κόλπο και στα VLCCS η CSSA για μεταφορά 280.000 τόνων με φόρτωση 15 Ιανουαρίου και εκφόρτωση Β. Ευρώπη-Μεσόγειο ναύλωσε το M/T SHINYO FLORENTINA στα W/S 57,5 ενώ η GS CALTEX για μεταφορά 250.000 τόνων με φόρτωση 12 Ιανουαρίου και εκφόρτωση Ν. Κορέα ναύλωσε το M/T ALBATROSS στα W/S 56. Στη Μεσόγειο και στα Suezmax η REPSOL για μεταφορά 130.000 τόνων με φόρτωση 1 Ιανουαρίου Αίγυπτο και εκφόρτωση Ισπανία ναύλωσε το M/T IRAN SARVESTAN στα W/S 200 ενώ στη Δυτ. Αφρική η KOCH για μεταφορά 130.000 τόνων με φόρτωση 4 Ιανουαρίου και εκφόρτωση Κόλπο Αμερικής ναύλωσε το M/T ALASKA στα W/S 145. Στη Μεσόγειο και στα Aframax η ENI για μεταφορά 80.000 τόνων με φόρτωση 29 Δεκεμβρίου Αίγυπτο και εκφόρτωση Ιταλία ναύλωσε το M/T PETROPAVLOVSK στα W/S 290 ενώ στη Β. Ευρώπη η BP για μεταφορά επίσης 80.000 τόνων με φόρτωση Αγγλία και εκφόρτωση Β. Ευρώπη ναύλωσε το M/T AKTEA στα W/S 260.

Στην Καραϊβική στα Suezmax η LYONDELL για μεταφορά 130.000 τόνων με φόρτωση 28 Δεκεμβρίου και εκφόρτωση Κόλπο Αμερικής ναύλωσε το M/T STAINLESS στα W/S 175 ενώ στα μικρότερα μεγέθη η BP για μεταφορά 50.000 τόνων με φόρτωση 22 Δεκεμβρίου και εκφόρτωση ανατ. ακτή Αμερικής-Κόλπο ναύλωσε το M/T NEW CONQUEST στα W/S 275.

– Ξηρού φορτίου. Αρκετές οι συζητήσεις για ναυλώσεις ταξιδιών καθώς και χρονικής περιόδου, με ελάχιστες πληροφορίες να έχουν γίνει γνωστές στην αγορά. Στην Απω Ανατολή η αγορά των Capesize εμφανίζεται σταθεροποιημένη και ίσως με μικρή κάμψη, με ναυλωτές έτοιμους να διαμορφώσουν νέα επίπεδα ναύλων. Η BHP Billiton με παράδοση Κίνα τέλη Δεκεμβρίου και για κυκλικό ταξίδι Αυστραλίας/Κίνας ναύλωσε το M/V MINERAL TIANJIN, 174.096 τόνων dwt, έτους ναυπήγησης 2004, στα 63.000 δολ. την ημέρα. Η Swiss Marine δεν επιβεβαίωσε τελικά τη ναύλωση του M/V FRONT RIDER, 169.146 τόνων dwt, έτους ναυπήγησης 1992, παράδοση Ν. Αφρική και επαναπαράδοση Β. Ευρώπη στα 42.000 δολ. την ημέρα και 350.000 δολ. αμοιβή ταξιδιού υπό έρμα, με το πλοίο να ναυλώνεται από την SK Shipping με όρους ταξιδιού με προορισμό Ευρώπη. Στον Ατλαντικό τα υψηλά επίπεδα διατηρούνται με αρκετές ναυλώσεις σε ενδιαφέροντα επίπεδα κυρίως προορισμού Απω Ανατολή. Η Transfield με παράδοση Ισπανία 1 Ιανουαρίου και για ένα ταξίδι μέσω Βραζιλίας επαναπαράδοση Κίνα ναύλωσε το Μ/V CAPE SATURN, 175.882 τόνων dwt, έτους ναυπήγηση 2003, στα 79.000 δολ. την ημέρα ενώ το M/V MINERAL VIKING, 172.500 τόνων dwt, έτους ναυπήγησης 2001, ναυλώθηκε από Κορεάτες ναυλωτές με παράδοση Αγγλία 10-20 Ιανουαρίου και επαναπαράδοση Απω Ανατολή στα 80.000 δολ. την ημέρα. Ισορροπημένη εμφανίζεται η αγορά των Πάναμαξ σε Απω Ανατολή με το ενδιαφέρον να εστιάζεται σε ναυλώσεις μικρής χρονικής διάρκειας της τάξης των 30.000 δολ. την ημέρα. Ιδια εικόνα και σε Ατλαντικό, με την Cargill να ναυλώνει 4 πλοία για 1-2 φορτοεκφορτώσεις στα 33.000-35.000 δολ. την ημέρα. Στην Απω Ανατολή η United με παράδοση Κίνα 25-30 Δεκεμβρίου και για χρονική διάρκεια ενός έτους ναύλωσε το M/V PRIMROSE, 74.710 τόνων dwt, έτους ναυπήγησης 2001, στα 30.250 δολ. την ημέρα ενώ η Atlas Shipping ναύλωσε το M/V CSE HARMONY EXPRESS, 76.000 τόνων dwt, έτους ναυπήγησης 2002, με άμεσες ημερομηνίες παράδοσης Ινδονησία και για χρονική διάρκεια 2-4 μηνών στα 39.4000 δολ. την ημέρα.

Στον Ατλαντικό η Atlas Bulk Shipping με παράδοση Αγγλία 20-22 Δεκεμβρίου και επαναπαράδοση Βαλτική – Β. Ευρώπη ναύλωσε το M/V GREAT EAGLE, 74.143 τόνων dwt, έτους ναυπήγησης 2005, στα 33.750 δολ. την ημέρα ενώ το M/V TIAN ZHU FENG, 74.001 τόνων dwt, έτους, με παράδοση Γαλλία 20-24 Δεκεμβρίου και για ίδιο ταξίδι ναυλώθηκε στα 34.000 δολ. την ημέρα. Στα Supramax/Handies το ενδιαφέρον εστιάζεται σε Απω Ανατολή με αρκετούς ναυλωτές να επιδιώκουν κάλυψη των φορτίων τους πριν από την εορταστική περίοδο.