ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε.Ε.: Πώς θα πωλούνται τα βιολογικά προϊόντα

Περισσότερο φως στην αγορά των βιολογικών προϊόντων επιχειρεί να ρίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθορίζοντας με μεγαλύτερη ακρίβεια τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορεί ένα προϊόν να πωλείται ως «βιολογικό», με όλες τις υποσχέσεις υγείας ή κέρδους που δίνει ο χαρακτηρισμός τόσο στον καταναλωτή όσο και στον παραγωγό και τον εμπορευόμενο.

Η βασικότερη πρόνοια είναι ότι για να χαρακτηρίζεται «βιολογικό» ένα προϊόν θα πρέπει τα συστατικά του να είναι κατά τουλάχιστον 95% βιολογικής παραγωγής και να μην περιέχουν έστω και εκ παραδρομής γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,9%. Αν δεν εκπληρώνει τα όρια αυτά, το προϊόν απλώς δεν θα μπορεί να πωλείται ως βιολογικό και σε περίπτωση περιλαμβάνει εντούτοις κάποια βιολογικά συστατικά, αυτά δεν θα μπορούν να διαφημίζονται ή να αναφέρονται αλλού πέραν του κλασικού καταλόγου συστατικών στη συσκευασίας. Κάθε βιολογικό προϊόν θα πρέπει στο εξής να φέρει ευρωπαϊκό λογότυπο πιστοποίησης του βιολογικού χαρακτήρα του, αν και θα επιτρέπεται η προσθήκη και εθνικών ή ιδιωτικών αντίστοιχων λογότυπων. Παράλληλα, προβλέπεται ενίσχυση των ελέγχων, με αποσαφήνιση των όρων και κανόνων βιολογικής παραγωγής χωρίς μεταβολή του καταλόγου επιτρεπτών συστατικών. Τέλος, νέοι αυστηρότεροι κανόνες προβλέπονται για τα εισαγόμενα από μη κοινοτικές χώρες βιολογικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την Ε.Ε., το 2005, περίπου 60 εκατ. στρέμματα στην Ευρώπη και 2,9 εκατ. στρέμματα στην Ελλάδα, ήταν ήδη αφιερωμένα στην βιολογική παραγωγή ή βρίσκονταν σε διαδικασία μετάβασης. Πρόκειται στο 7,2% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων της χώρας η οποία καταλαμβάνει έτσι την τρίτη θέση πανευρωπαϊκά σε έκταση υπό βιολογική καλλιέργεια σε σχέση με τη συνολική καλλιεργήσιμη επιφάνειά της.