ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενας παλιός εφιάλτης ξυπνά

Τον Αύγουστο τα στοιχεία περί του πληθωρισμού στην Κίνα πρόδιδαν άνοδο των τιμών καταναλωτή με τον υψηλότερο ρυθμό της δεκαετίας και προκάλεσαν έντονες συζητήσεις περί της φύσης των πληθωριστικών πιέσεων και με το αν αυτές αποτελούν εντεινόμενη απειλή. Οφείλονται αφενός στην άνοδο των τιμών των τροφίμων, που δεν είναι ενδεικτικές των γενικότερων πληθωριστικών πιέσεων. Αφετέρου αυτή καθ’ εαυτή η ραγδαία αύξηση των τιμών των τροφίμων αποτελεί λόγο ανησυχίας για τους ιθύνοντες που χαράσσουν πολιτική.

Η αγωνία για την εξασφάλιση τροφίμων είναι παλιά υπόθεση για την Κίνα και ο αντίκτυπος των αυξήσεων στη ζωή μεγάλου μέρους του πληθυσμού και κυρίως των φτωχών αποτελεί πιθανή πηγή κοινωνικών ταραχών.

Αναμφίβολα, ο πληθωρισμός του 6,5% τον Αύγουστο, που υπερέβη αισθητά τις προβλέψεις πολλών αναλυτών, οφειλόταν για μια ακόμη φορά στο κόστος του χοιρινού, που εκτινάχθηκε εξαιτίας της επιδημίας των χοιρινών, η οποία έπληξε τις προμήθειες. Το αποτέλεσμα ήταν να ακολουθήσουν αυξήσεις 49% στις τιμές του κρέατος και των πουλερικών, καθώς το χοιρινό αντιπροσωπεύει το 4% του δείκτη τιμών καταναλωτή και τον επηρεάζει άμεσα.

Δεν ήταν, όμως, ο μοναδικός παράγοντας. Αυξήθηκε, επίσης, η τιμή των αυγών κατά 23,6% σε ετήσια βάση και των λαχανικών κατά 22,5%. Σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης, το 2005 τα τρόφιμα αντιπροσώπευαν το 37% των δαπανών ενός αστικού νοικοκυριού. Οταν ανεβαίνουν οι τιμές τους 18,2% σε ετήσια βάση, όπως έγινε τον Αύγουστο, οι αξιωματούχοι ανησυχούν.

Ανήσυχη για τον πιθανό πολιτικό αντίκτυπο του αυξανόμενου πληθωρισμού, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί ορισμένους από τους μοχλούς που διαθέτει για να δαμάσει τις αυξήσεις των τιμών. Στις 15 Σεπτεμβρίου προχώρησε στην πέμπτη αύξηση των επιτοκίων αυτού του έτους. Αναμένεται ότι στις 25 Σεπτεμβρίου θα αυξήσει για μια ακόμη φορά το επίπεδο διαθεσίμων που οφείλουν να διατηρούν οι τράπεζες στην κεντρική τράπεζα της χώρας. Επιχειρεί, άλλωστε, ανεπισήμως να πείσει τις τράπεζες να περιορίσουν τα δάνεια υψηλού κινδύνου.

Η νομισματική πολιτική, όμως, δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις κυριότερες από τις τιμές των τροφίμων. Και επειδή αυτό είναι γνωστό, έξι υπουργεία, οι διευθύνσεις τους και η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων εξέδωσαν προσφάτως εγκύκλιο με την οποία καλούν τις τοπικές αρχές να καταγράφουν και να ελέγχουν αυστηρά τον πληθωρισμό και να προετοιμάζουν σχέδια εκτάκτου ανάγκης για να διασφαλίσουν σταθερότητα προσφοράς και τιμών στην αγορά. Η εγκύκλιος συνιστά, επίσης, να αποφεύγονται οι αυξήσεις τιμών στις εταιρείες κοινής ωφελείας.

Τον Ιούλιο, άλλωστε, η κυβέρνηση ενέτεινε τη μάχη κατά της χειραγώγησης και του καθορισμού των τιμών. Μία από τις καθοριστικές ενδείξεις περί του αν πρόκειται περί στροφής στην πορεία του πληθωρισμού της Κίνας θα είναι το κατά πόσον θα καταφέρει η κυβέρνηση να διαχειριστεί τις πληθωριστικές προσδοκίες, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις των μισθών. Αυτό είναι δύσκολο…