ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η αγορά της Ουκρανίας αποτελεί το νέο αναπτυξιακό μέτωπο του Ομίλου Πειραιώς. Πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 99,6% των μετοχών της ουκρανικής International Commerce Bank έναντι 75,3 εκατ. δολαρίων.

Η International Commerce Bank ιδρύθηκε το 1994 και σήμερα διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο 133 σημείων παρουσίας σε 38 πόλεις σε όλη την Ουκρανία. Εξυπηρετεί περισσότερους από 25.000 πελάτες και απασχολεί 910 εργαζομένους. Ετσι, ο όμιλος επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της Ουκρανίας ενώ μετά την κεφαλαιακή τόνωση από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 1,35 δισ. ευρώ, θα προχωρήσει στην ενίσχυση των θέσεών του στις αγορές όπου έχει ήδη παρουσία.

Η Πειραιώς διαθέτει πλέον τραπεζική παρουσία σε 8 χώρες (Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Σερβία, Αίγυπτο, Μεγ. Βρετανία, ΗΠΑ και Ουκρανία), με 413 καταστήματα και σημεία παρουσίας στο εξωτερικό.

Το ενεργητικό του ομίλου στο εξωτερικό προσεγγίζει σήμερα τα 6,3 δισ. ευρώ και απασχολεί συνολικά πάνω από 5.140 εργαζομένους στις 8 αυτές χώρες. Στα τέλη Ιουνίου το σύνολο των χορηγήσεων του ομίλου στο εξωτερικό ανήλθε στα 4,3 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2006 αύξηση κατά 93%, ενώ οι καταθέσεις φτάνουν τα 2,87 δισ. ευρώ. Τα έσοδα από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό ανήλθαν σε 122,1 εκατ. ευρώ (+72%) ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 33,3 εκατ. ευρώ (+24%).

Σημειώνεται ότι το τελευταίο 12μηνο (και χωρίς να υπολογίζεται η τελευταία εξαγορά στην Ουκρανία) στον όμιλο προστέθηκαν 94 νέα καταστήματα, εκ των οποίων 16 στην Ελλάδα και 78 στο εξωτερικό, καθώς και 1.480 εργαζόμενοι (407 στην Ελλάδα και 1.073 στο εξωτερικό).

Η συνεισφορά στην κερδοφορία από τις διεθνείς δραστηριότητες, χωρίς το έσοδο από την πώληση της συμμετοχής στην Τράπεζα Κύπρου, διαμορφώθηκε στο 12%. Τα καθαρά έσοδα σημείωσαν ρυθμό αύξησης 72%, ενώ το λειτουργικό κόστος 53%, συνέπεια της επέκτασης του δικτύου και της αύξησης των εργασιών.