ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι αναδυόμενοι προσαρμόζονται ευκολότερα

Οι αναδυόμενες αγορές δεν έμειναν ανεπηρέαστες από τις ευρύτερες ανησυχίες που σχετίζονται με την πιστωτική αγορά, ενώ μια ευρύτερη απόσυρση ρευστότητας από επικίνδυνα στοιχεία ενεργητικού, όπως είναι το χρέος των αναδυόμενων αγορών, παραμένει απειλή για τα κεφάλαια. Ωστόσο, αρκετά ασυνήθιστο είναι ότι ενώ οι ανεπτυγμένες αγορές κεφαλαίων παρουσίασαν πτώση τον Ιούλιο, για δεύτερο μήνα στη σειρά, ως μέρος ευρύτερων πωλήσεων στην αγορά (οι πωλήσεις στις ΗΠΑ ήταν ελαφρώς λιγότερο σημαντικές από την Ευρώπη), οι αναδυόμενες αγορές έκλεισαν τον Ιούλιο σε υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του μήνα.

Αυτή η συνεχής υπεραπόδοση των αναδυόμενων αγορών έναντι των ανεπτυγμένων αγορών οδήγησε σε μια σημαντική μεταβολή των σχετικών εκτιμήσεων. Το 2001, οι τιμές κλεισίματος των μετοχών στις αναδυόμενες αγορές διαπραγματεύονταν 10 φορές τα κέρδη ανα μετοχή, περίπου το ήμισυ του πολλαπλασιαστή των ανεπτυγμένων αγορών. Ωστόσο, από τότε οι μετοχικές αποτιμήσεις στις ανεπτυγμένες αγορές έχουν μειωθεί, ενώ οι αναδυόμενες έχουν ανακάμψει σημαντικά. Πράγματι, οι πολλαπλασιαστές κερδών πλέον συγκλίνουν πλησιάζοντας περισσότερο τις 17 φορές. Το παρόμοιο αυτό ποσοστό μήπως σημαίνει ότι οι αναδυόμενες αγορές είναι πια ακριβές και απαιτούν μειωμένη έκθεση;

Τρεις Λόγοι

Η BlackRock πιστεύει ότι κάτι τέτοιο αληθεύει. Υπάρχουν τρεις κύριοι λόγοι: Κατ’ αρχήν, πριν από την ασιατική κρίση εδώ και μια δεκαετία, δεν ήταν ασύνηθες για τις αναδυόμενες αγορές να δικαιολογούν υψηλότερους πολλαπλασιαστές, εν μέρει λόγω υψηλότερης δυνητικής αύξησης των κερδών. Το επιχείρημα αυτό ισχύει ακόμα.

Δεύτερον, ένας λόγος που οι αναδυόμενες αγορές επιτύγχαναν χαμηλότερες εκτιμήσεις σε σχέση με τις ανεπτυγμένες αγορές ήταν οι αμφιβολίες σχετικά με τις μακροπολιτικές συνθήκες και οι ανησυχίες για το πόσο ευάλωτες είναι σε εξωτερικά πλήγματα. Καθώς τα πλαίσια πολιτικής έχουν βελτιωθεί σημαντικά και η πιθανότητα ανεπιθύμητων εξωτερικών πληγμάτων έχει ελαττωθεί παραδείγματος χάριν ο πληθωρισμός και η αστάθεια του πληθωρισμού έχουν μειωθεί σημαντικά στις αναδυόμενες αγορές, εκεί όπου οι δεσμευμένες τιμές συναλλάγματος είναι πολύ πιθανότερο να ανατιμηθούν αντί να υποτιμηθούν και τα πλεονάσματα των τρεχουσών συναλλαγών είναι το σύνηθες και όχι η εξαίρεση το σκεπτικό (rational) των προεξοφλητικών αποτιμήσεων έχει μικρότερη σημασία.

Τέλος, η ποιότητα των εταιρειών στις αναδυόμενες αγορές έχει βελτιωθεί. Πριν από μια δεκαετία, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στις αναδυόμενες αγορές ήταν στο ήμισυ των ανεπτυγμένων αγορών, ενώ σήμερα είναι υψηλότερη από εκείνη των ανεπτυγμένων αγορών. Για τους λόγους αυτούς, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η περίπτωση αποτίμησης στηρίζει τις αναδυόμενες αγορές και ότι αυτό θα εξακολουθούσε να ισχύει αν οι αναδυόμενες αγορές επρόκειτο να συναλλάσσονται με εύλογες τιμές αποτίμησης.