ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι μεταρρυθμίσεις θα ενισχύσουν την ανάπτυξη στην Ε.Ε.

Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ενωσης στη χειρότερη ύφεση της μεταπολεμικής ιστορίας προσέφερε στήριγμα στις ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά η περιοχή αντιμετωπίζει προκλήσεις σχετικές με τη στρατηγική εξόδου από την κρίση. Η εικόνα αυτή αναδύεται από έκθεση του ΟΟΣΑ που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, η οποία υπογραμμίζει πως μόλις ανακάμψει η οικονομία πρέπει να ανακληθούν ορισμένα από τα μέτρα τόνωσης, ενώ παράλληλα προειδοποιεί για τον κίνδυνο ορισμένα από αυτά να απειλήσουν την ενιαία αγορά. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα κράτη-μέλη θα εφαρμόσουν εγκαίρως ευκρινή και αξιόπιστα σχέδια για την επιστροφή τους στη δημοσιονομική πειθαρχία.

Ο ΟΟΣΑ διαβλέπει την πιθανότητα να ανακοινωθούν και νέα μέτρα από ορισμένα κράτη-μέλη, αλλά προειδοποιεί πως σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση έχουν στενέψει τα περιθώρια για περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα. Επισημαίνει μάλιστα πως σε ορισμένα κράτη-μέλη, τα περιθώρια αυτά έχουν εξαντληθεί εξ αιτίας της υπερβολικής διεύρυνσης του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου χρέους, κάτι που αντανακλά άλλωστε η άνοδος των spreads των κρατικών ομολόγων. Ο διεθνής οργανισμός διαπιστώνει πως η ευρωπαϊκή οικονομία έχει δεχθεί διπλό πλήγμα από την ύφεση και τη χρηματοπιστωτική κρίση, γι’ αυτό και προεξοφλεί πως το ΑΕΠ στο σύνολο των 27 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα συρρικνωθεί κατά 4% το τρέχον έτος.

Σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν οι κεντρικές τράπεζες των χωρών-μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλοι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενωσης, επισημαίνει πως πέτυχαν να σταθεροποιήσουν τις χρηματαγορές και να στηρίξουν την οικονομία. Υπενθυμίζει, δε, πως οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε περιόδους κρίσης πρέπει να εφαρμόζονται με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, και τονίζει ειδικότερα πως τα μέτρα τόνωσης της τοπικής αγοράς εργασίας και των τοπικών βιομηχανιών δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ενιαία αγορά ούτε τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο. Ο ΟΟΣΑ επικροτεί τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά των μέτρων που ευνοούν επιλεγμένες ομάδες πληθυσμού ή βιομηχανιών και την καλεί να συνεχίσει την ίδια τακτική και να διασφαλίσει, επίσης, την έγκαιρη ανάκληση των κρατικών ενισχύσεων.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η βελτιωμένη δημοσιονομική θέση πολλών χωρών κατέστησε δυνατό το συντονισμό των δημοσιονομικών μέτρων για την ενίσχυση της ζήτησης και την τόνωση της εμπιστοσύνης, αλλά τονίζει πως υπάρχουν, ακόμη, μεγάλες αποκλίσεις σε ό, τι αφορά το βάθος και την ταχύτητα των μεταρρυθμίσεων ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Διαπιστώνει, πάντως, πως η δημοσιονομική χαλάρωση διευκόλυνε ορισμένες αξιόλογες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και υπογραμμίζει πως οι εύστοχες επενδύσεις σε έργα υποδομής θα έχουν μακροπρόθεσμα οφέλη τόσο στην προσφορά όσο και στο περιβάλλον – και βραχυπρόθεσμα στην οικονομική δραστηριότητα.

Η έκθεση του διεθνούς οργανισμού διαπιστώνει πρόοδο στην εφαρμογή πανευρωπαϊκού συστήματος εποπτείας του χρηματοπιστωτικού κλάδου και τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις που θα αποτρέψουν ανάλογες χρηματοπιστωτικές κρίσεις στο μέλλον, να ενισχύσουν τις αντοχές της Ευρώπης σε οικονομικά σοκ και να βελτιώσουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική βιωσιμότητα.