ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ισχυρές επιδόσεις χωρών του ευρωπαϊκού πυρήνα ενισχύουν την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη

Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη εμφανίζεται να ενισχύεται κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011, οδηγούμενη από τις ισχυρές επιδόσεις των χωρών του ευρωπαϊκού πυρήνα, οι οποίες αντισταθμίζουν με το παραπάνω τις ασθενέστερες επιδόσεις των δοκιμαζόμενων χωρών της περιφέρειας.

Η ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρώπη αντανακλάται στην απόφαση της ΕΚΤ να προχωρήσει τον Απρίλιο σε μια πιο σφιχτή νομισματική πολιτική, ενώ οι αγορές ήδη προεξοφλούν μέτρα περαιτέρω σύσφιγξης μέσα στη χρονιά. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ενδεχόμενη αυτή αύξηση των επιτοκίων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί μια μετάβαση από το επίπεδο των αφύσικα χαμηλών επιτοκίων σε επιτόκια τα οποία εξακολουθούν να είναι χαμηλά. Εξετάζοντας τα ιστορικά δεδομένα βλέπουμε ότι οι μετοχές, ακόμη και σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κατάφεραν να καταγράψουν υγιείς αποδόσεις και κέρδη.

Παρόλο που η τιμή του πετρελαίου παραμένει υψηλή και πολλές χώρες σχεδιάζουν να υλοποιήσουν μέτρα για ακόμη μεγαλύτερη δημοσιονομική σύσφιγξη, οι οποιοιδήποτε φόβοι σε σχέση με μια ενδεχόμενη επιβράδυνση της οικονομίας δεν φαίνεται να αντανακλώνται στις έρευνες που διεξάγονται μεταξύ των επιχειρήσεων.

Ο δείκτης προμηθειών PMI για την Ευρώπη παραμένει σταθερά προσανατολισμένος προς μια καθαρά αναπτυξιακή κατεύθυνση. Σε επίπεδο χώρας, ο ίδιος δείκτης κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα για τη Γερμανία και τη Γαλλία, όμως ακόμη και για χώρες που δεν ανήκουν στον σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης αλλά στην κάπως πιο αδύναμη περιφέρεια, όπως για την Ιταλία και την Ισπανία, βρίσκεται ακριβώς ή λίγο επάνω από το επίπεδο των 50 μονάδων, γεγονός το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό καθώς σηματοδοτεί θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Πρόσφατα στη Γερμανία ο αριθμός των ανέργων βρέθηκε κάτω από τα τρία εκατομμύρια για πρώτη φορά από το 1992, καθώς οι εξαγωγικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να βλέπουν αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα τους στις αναδυόμενες αγορές, ενώ όσες δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά ωφελούνται από το υψηλό επίπεδο αυτοπεποίθησης των καταναλωτών.

Ακόμη και στην Ισπανία, παρά τα μέτρα δημοσιονομικής σύσφιγξης και την αναπροσαρμογή που σημειώνεται στις τιμές των ακινήτων, τα στοιχεία είναι σχετικά καλά, με την τελευταία έκθεση για το ισπανικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) να δείχνει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 1,2% για το πρώτο τρίμηνο. Μια άλλη σημαντική τάση που παρατηρείται στους ευρωπαϊκούς τίτλους είναι η αύξηση του ρυθμού επαναγοράς ιδίων μετοχών από τις επιχειρήσεις, αύξηση που έφτασε το 2011 σε επίπεδα που η αγορά είχε να δει από το πρώτο εξάμηνο του 2008.

Παράλληλα, οι εκτιμήσεις των αναλυτών συγκλίνουν στην πρόβλεψη ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2011 θα έχουμε σημαντική αύξηση των μερισμάτων.

Εκτός αυτού, οι ισολογισμοί παραμένουν ισχυροί και η κερδοφορία των επιχειρήσεων συνεχίζει να κινείται ανοδικά, παρόλο που στη διάρκεια του 2010 παρατηρήθηκε μια κάμψη στον ρυθμό αύξησης των κερδών.

Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι η ανάκαμψη αρχίζει να περνά και στις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πριμοδοτούνται από τα χαμηλά επιτόκια και τους ευνοϊκούς όρους δανεισμού.

Από πλευράς αποτιμήσεων, οι ευρωπαϊκές μετοχές συνεχίζουν να δείχνουν ελκυστικές και, σε σχέση με τα ομόλογα, βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο της εικοσαετίας.

* Διαχειριστής κεφαλαίων της ομάδας European Equity της BlackRock. Το άρθρο αποτελεί απόσπασμα εκτενέστερης ανάλυσης.