ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

D.B.: Αρκούν 355 δισ. για Ιταλία, Ισπανία

Εφικτό χαρακτηρίζουν οι αναλυτές της Deutsche Bank το ενδεχόμενο να μπορέσουν οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί στήριξης να διατηρήσουν την Ιταλία και την Ισπανία στις αγορές χρέους μέσω της χρησιμοποίησης του μηχανισμών EFSF και ESM. Συγκεκριμένα, οι αναλυτές προτείνουν τη χρησιμοποίηση των μηχανισμών για τη μερική παρέμβαση στις δημοπρασίες κρατικών ομολόγων των δύο χωρών. Αυτό θα μπορούσε να καταστεί δυνατό μέσω της αγοράς του 50% των ομολόγων που θα εκδοθούν στις δημοπρασίες της Ιταλίας και της Ισπανίας κατά την επόμενη τριετία, ένα σενάριο που δεν θα απαιτούσε την ενίσχυση των πόρων των ταμείων. Οι ακαθάριστες εκδόσεις ομολόγων, πλην των εντόκων γραμματίων, από τις δύο χώρες υπολογίζεται ότι θα φτάσουν για το συγκεκριμένο διάστημα κοντά στα 470 δισ. ευρώ για την Ιταλία και στα 240 δισ. για την Ισπανία. Ετσι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των αναλυτών της γερμανικής τράπεζας, το 50% των παραπάνω ποσών, δηλαδή κεφάλαια ύψους 355 δισ. ευρώ, βρίσκεται εντός των ορίων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Ωστόσο, το υποθετικό σενάριο θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο αν οι κάτοχοι των συγκεκριμένων ομολόγων εντός των δύο χωρών χρησιμοποιούσαν τα κεφάλαια που θα απελευθερώνονταν από την παρέμβαση του ESM προκειμένου να αγοράσουν BTPs και Bonos, δηλαδή τα κρατικά ομόλογα των δύο χωρών, στη δευτερογενή αγορά από τους κατόχους από χώρες του εξωτερικού. Οι αναλυτές Γκάιλ Μοέκ, Μάρκο Στίνγκα και Μαρκ Γουολ επισημαίνουν ότι ένας τέτοιας κλίμακας «επαναπατρισμός» του δημόσιου χρέους αποτελεί αμφιλεγόμενη λύση εντός της νομισματικής ένωσης, καθώς αποτυγχάνει να σπάσει τον φαύλο κύκλο μεταξύ κρατικού χρέους και τραπεζών.