ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 156ο μέλος του ΠΟΕ η Ρωσία

Υστερα από 18 έτη διαπραγματεύσεων, η Ρωσία, ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ε.Ε., προσχώρησε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) ως το 156ο μέλος του. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως συνέπεια της προσχώρησης στον ΠΟΕ, η Ρωσία θα μειώσει μεταξύ άλλων τους εισαγωγικούς δασμούς της, θα περιορίσει τους εξαγωγικούς δασμούς της, θα χορηγήσει μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά για τους παρόχους υπηρεσιών της Ε.Ε. και θα διευκολύνει τους κανόνες και τις διαδικασίες σε πολλούς τομείς που επηρεάζουν τις διμερείς οικονομικές σχέσεις. Ιδιαίτερη σημασία θα έχουν οι κανονισμοί για τις τελωνειακές διαδικασίες, τη χρήση μέτρων για την υγεία και την υγιεινή, τα τεχνικά πρότυπα και την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Η Ρωσία θα υπόκειται στους κανόνες του ΠΟΕ σε όλους αυτούς τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών παρακολούθησης και επιβολής τους. Η Ε.Ε. μαζί με τους διεθνείς εταίρους της συνεργάζεται με τη Ρωσία ώστε να διασφαλιστεί ότι θα τηρούνται αυτές οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Ορισμένοι πρόσφατα εφαρμοζόμενοι ή προτεινόμενοι νόμοι φαίνεται πως έρχονται σε αντίφαση με τις δεσμεύσεις της Ρωσίας και θα εμπόδιζαν άλλα μέλη του ΠΟΕ να υλοποιήσουν πλήρως τα οφέλη που αναμένονται από την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Η Ε.Ε. ενδιαφέρεται ειδικότερα σχετικά με την προτεινόμενη νέα νομοθεσία που προβλέπει ένα τέλος ανακύκλωσης αυτοκινήτων, το οποίο θα μπορούσε να αποβεί σε διακριτική μεταχείριση εις βάρος των εισαγόμενων οχημάτων και ελπίζει να μην υιοθετηθεί.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι εξαγωγές της Ε.Ε. στη Ρωσία το 2011 ανήλθαν σε 108,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ την ίδια χρονιά οι εισαγωγές της Ε.Ε. από τη Ρωσία ανήλθαν σε 199,5 δισεκατομμύρια ευρώ.