ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εκατομμυριούχοι» όλοι οι Νορβηγοί

Οι Νορβηγοί της φωτογραφίας που ψωνίζουν σε εμπορικό κέντρο του Οσλο μπορούν πλέον να θεωρούνται πλούσιοι. Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της Νορβηγίας, που διαχειρίζεται το κρατικό επενδυτικό Ταμείο της χώρας, τα περιουσιακά του στοιχεία ανήλθαν σε 5,11 τρισ. νορβηγικές κορώνες, ενώ ο πληθυσμός της μόλις που υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια άτομα. Αυτό σημαίνει πως αντιστοιχούν πλέον σε κάθε κάτοικο της Νορβηγίας περίπου ένα εκατ. νορβηγικές κορώνες! Βέβαια οι Νορβηγοί δεν μπορούν να τα ξοδέψουν, ωστόσο τους διασφαλίζει την ευημερία τους.