ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Η κατάσταση του τραπεζικού τομέα της Ευρωζώνης

bloomberg-i-katastasi-toy-trapezikoy-tomea-tis-eyrozonis-2000920

Σε ζητήματα που αφορούν τον τραπεζικό τομέα της Ευρωζώνης αναφέρονται δημοσιεύματα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Bloomberg.
Σε ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες, επισημαίνεται ότι η Ένωση Βιομηχανικών και Εργοδοτικών Συνδέσμων Ευρώπης (Business Europe), στο πλαίσιο άσκησης της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ, ζήτησε από τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, να ολοκληρώσει τη συμφωνία για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις προβληματικές τράπεζες.

Όπως αναφέρεται, σε επιστολή της προέδρου της Business Europe, Emma Marcegaglia, που δημοσιοποιήθηκε χθες στις Βρυξέλλες, υποστηρίζεται ότι «μία ορθώς λειτουργούσα τραπεζική ένωση και μία αποτελεσματική οικονομική και νομισματική ένωση είναι ουσιώδη στοιχεία για τη βελτίωση της πρόσβασης των εταιρειών στη χρηματοδότηση, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς μας στις χρηματοπιστωτικές αναταράξεις και για τη στήριξη των διασυνοριακών επενδύσεων και του εμπορίου».

Επίσης, σύμφωνα με τη Business Europe, το νέο σύστημα θα πρέπει να είναι «γρήγορο και όχι ιδιαίτερα περίπλοκο» σχετικά με τη λήψη αποφάσεων για την εξυγίανση των τραπεζών. Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει το έργο της διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των 28 κρατών- μελών της ΕΕ, με στόχο την επίτευξη «συμβιβαστικής λύσης» με το Ευρωκοινοβούλιο, ώστε να θεσπιστεί μία κεντρική υπηρεσία για τη διάσωση ή το κλείσιμο τραπεζών της Ευρωζώνης.

Σε άλλο δημοσίευμα του Bloomberg γίνεται λόγος για έγγραφο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), στο οποίο αναφέρεται ότι «τα κριτήρια κατάταξης του επισφαλούς χρέους στην Ευρωζώνη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, οι οποίες, εάν δεν ληφθούν υπόψη, θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τη συνέπεια και την αξιοπιστία του ελέγχου». Όπως τονίζεται στο «εσωτερικό, αχρονολόγητο έγγραφο» εκφράζεται η ανησυχία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας «από την έλλειψη κοινών κριτηρίων στον καθορισμό του επισφαλούς χρέους στην Ευρωζώνη, η οποία θα μπορούσε να δυσχεράνει τον έλεγχο που ασκεί στις ευρωπαϊκές τράπεζες».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το εν λόγω έγγραφο συντάχθηκε στα τέλη Νοεμβρίου και εμπεριέχει τις τρέχουσες απόψεις της ΕΚΤ περί του θέματος. Ο εκπρόσωπος της ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει το έγγραφο, όπως επισημαίνεται.
Στη συνέχεια, τονίζεται ότι η χρήση ενός σαφούς καθορισμού του επισφαλούς χρέους θα μπορούσε να απειλήσει τις τράπεζες που επλήγησαν περισσότερο από την ευρωπαϊκή κρίση χρέους, ενώ τα πιο χαλαρά κριτήρια θα μπορούσαν να αποκρύψουν την πραγματική κατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωζώνης. Ακόμη, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εσωτερικό έγγραφο της ΕΚΤ, ένας πιο αυστηρός καθορισμός του επισφαλούς χρέους θα προσέδιδε περισσότερη αξιοπιστία στον έλεγχο για την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί με τη διεξαγωγή των stress tests, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ).

Όπως επισημαίνει το εσωτερικό έγγραφο που επικαλείται το πρακτορείο, όλες οι χώρες δεν είναι σε θέση να συμμορφωθούν με τα απλουστευμένα κριτήρια που έθεσε τον Οκτώβριο η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για τον καθορισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μολονότι η ευθυγράμμιση προς αυτά κρίνεται ουσιαστική.
Τέλος, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι τράπεζες όπως η ισπανική Banco Santander και η ελληνική Alpha Bank θα υπαχθούν στην εποπτεία της ΕΚΤ, στο πλαίσιο της δημιουργούμενης τραπεζικής ένωσης, που έχει στόχο να μετριάσει μελλοντικές οικονομικές αναταράξεις.