ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Confindustria :Συνεχίζουν να μειώνονται τα δάνεια προς τις ιταλικές επιχειρήσεις

Aπό το 2011 μέχρι το 2013, η σχετική μείωση ήταν της τάξης των
ενενήντα έξι δισεκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχεί στο 10,5% του
συνόλου των δανείων που παρέχονται στις επιχειρήσεις από τις
τράπεζες.

Ο ιταλικός Τύπος προβάλλει με έμφαση τις αρνητικές προβλέψεις για
το 2014, τονίζοντας ότι αν επιβεβαιωθούν, οι ιταλικές επιχειρήσεις
θα μπουν σε ακόμη πιο δύσκολη θέση από αυτήν στην οποία βρίσκονται
σήμερα, με χιλιάδες νέες πτωχεύσεις.

Μόνη θετική νότα στις προβλέψεις της Confindustria, η αύξηση στη
δανειοδότηση των επιχειρήσεων που αναμένεται να ξεκινήσει από το
2015, με άνοδο 2,8%.

«Ουσιαστικής σημασίας, όμως, για να μπορέσει να βρει επιβεβαίωση η
θετική αυτή εξέλιξη είναι να ολοκληρωθούν επιτυχώς τα τεστ της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επί των ισολογισμών των ιταλικών
τραπεζικών οργανισμών», αναφέρει, τέλος, το Κέντρο Μελετών της
Ιταλικής Ένωσης Βιομηχάνων.