ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚΤ: Το ευρώ «άντεξε» ως διεθνές αποθεματικό νόμισμα το 2011

Το ευρώ «άντεξε» ως διεθνές αποθεματικό νόμισμα και νόμισμα
πληρωμών το 2011, παρά τη μεγάλη κρίση χρέους, σύμφωνα με έκθεση
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Σύμφωνα με την έκθεση, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα και φέρει τον
τίτλο «Ο διεθνής ρόλος του ευρώ», το ποσοστό των εκπεφρασμένων σε
ευρώ χρηματοοικονομικών μέσων διακυμάνθηκε μόνον οριακά στις αγορές
πέρυσι.

Ειδικότερα, μειώθηκε κατά 0,4% στα διεθνή συναλλαγματικά αποθέματα,
ενώ αυξήθηκε κατά 1,5% όσον αφορά στις συναλλαγές στις αγορές
συναλλάγματος και μειώθηκε κατά 1,3% στις εκδόσεις χρεογράφων.

Σύμφωνα με άρθρο που συνοδεύει την έκθεση της ΕΚΤ, το διεθνές
νομισματικό σύστημα μπορεί να βρίσκεται ήδη σε πορεία να γίνει
τριπολικό, καθώς το κινεζικό νόμισμα γουάν (ή ρενμίμπι) φαίνεται να
αποκτά έναν σταδιακά πιο σημαντικό διεθνή ρόλο.

Σε άλλο άρθρο που συνοδεύει την ίδια έκθεση σημειώνεται ότι η
αντίδραση των ξένων επενδυτών το 2011 στην κρίση χρέους της
Ευρωζώνης ήταν διαφορετική από το παγκόσμιο σοκ του 2008, καθώς
μείωσαν τη ζήτησή τους για χρεόγραφα της Ευρωζώνης, ιδιαίτερα των
ομολόγων των χωρών με υψηλές αποδόσεις.

Τέλος, διαπιστώνεται ότι η ανεπίσημη δολαροποίηση ή ευρωποίηση σε
αναπτυγμένες οικονομίες (κυρίως μέσω του δανεισμού σε ξένο νόμισμα)
έχει ενισχύσει το πραγματικό κόστος της παγκόσμιας κρίσης και
μπορεί να συμβάλει στη σώρευση κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα που πρέπει να παρακολουθούνται στενά από τις τοπικές
αρχές.


www.kathimerini.gr Πηγή: ΑΜΠΕ