ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΒ: Σημαντικά τα οφέλη από την ψηφιακή οικονομία για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

ΣΕΒ: Σημαντικά τα οφέλη από την ψηφιακή οικονομία για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας μπορεί να αιμοδοτήσει το ευρωπαϊκό ΑΕΠ με περισσότερα από 2.000 δισ. ευρώ μέχρι το 2030 και να αποτελέσει βασικό πυλώνα για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων επισημαίνει ο ΣΕΒ σε σημερινή ανακοίνωση με την οποία χαιρετίζει την απόφαση της διάσκεψης της Βενετίας (Venice Declaration), για την Ψηφιακή Οικονομική Ένωση της Ευρώπης, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της ιταλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας, τονίζει: «Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αναδειχθεί σε καταλύτη για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Διαμορφώνοντας ένα ευέλικτο ρυθμιστικό πλαίσιο, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και κατευθύνοντας σωστά τους ευρωπαϊκούς πόρους και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια παραγωγική ψηφιακή οικονομία αιχμής, δίνοντας διέξοδο στους νέους επιστήμονες και στις επιχειρήσεις μας που επενδύουν στο ψηφιακό μέλλον».