ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χρυσές» προμήθειες, αλλά χαμηλές αποδόσεις

«Χρυσές» προμήθειες, αλλά χαμηλές αποδόσεις

Eννέα από τους δέκα διαχειριστές αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) αμείβονται υπερβολικά, καθώς οι προμήθειες που λαμβάνουν δεν αντανακλούν την υποχώρηση των επιτοκίων και των αποδόσεων στις επενδύσεις τους, σύμφωνα με την Unigestion Holding SA. Oι προμήθειες των διαχειριστών εξακολουθούν, επί το πλείστον, να αντιστοιχούν στο 2% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων ανεξάρτητα από τις αποδόσεις, επισημαίνει ο Νίκολας Ρουσελέτ, επικεφαλής του τμήματος επενδύσεων σε hedge funds στην Unigestion. Κάποιοι παίκτες του κλάδου, ωστόσο, έχουν προχωρήσει σε προς τα κάτω αναπροσαρμογές.

Προκειμένου να υπάρχει πλήρης αναλογία αποδόσεων και αμοιβών, οι διαχειριστές των hedge funds οφείλουν να εγκαταλείψουν το τρέχον καθεστώς προμηθειών ή να οριστεί ένα ποσοστό που θα συμβαδίζει με το ύψος των αποδόσεων. Οι διαχειριστές hedge funds είναι οι υψηλότερα αμειβόμενοι στον κλάδο παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με προμήθειες που μπορεί να φθάσουν έως και το 20% επί των κερδών ενός χαρτοφυλακίου, πέραν του 2% που αναλογεί στα συνολικά περιουσιακά στοιχεία. Η λογική πίσω από αυτό το καθεστώς είναι ότι οι διαχειριστές hedge funds αναλαμβάνουν μεγάλο επενδυτικό ρίσκο και κατ’ επέκταση υπόσχονται υψηλές αποδόσεις στους πελάτες τους.

Ωστόσο οι αποδόσεις έχουν μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια μέχρι το 2011. Σε παγκόσμια κλίμακα, τα hedge funds παρουσίασαν αποδόσεις 8,6% το 2013 και 6,9% το 2012 αντί του 10% – 21% που ίσχυαν τα εννέα από τα 11 χρόνια μέχρι το 2011, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Eurekahedge στη Σιγκαπούρη.

H ελβετική Unigestion με έδρα τη Γενεύη διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 16 δισ. δολαρίων από τα οποία τα 2 δισ. είναι επενδεδυμένα σε 60 hedge funds, όπως επισημαίνει ο κ. Ρουσελέτ. Ορισμένα hedge funds δε, έχουν προσαρμόσει προς τα κάτω τις προμήθειές τους, όπως το Blue Crest Capital Management LP που προχώρησε σε μείωση των προμηθειών από 2% σε 1,5%.