ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κύπρος: Πέντε πρωτοβουλίες για επιχειρηματική ενότητα των δύο κοινοτήτων

Κύπρος: Πέντε πρωτοβουλίες για επιχειρηματική ενότητα των δύο κοινοτήτων

Πέντε σημαντικές πρωτοβουλίες για την προσέγγιση σε επιχειρηματικό επίπεδο των δύο κοινοτήτων της Κύπρου αποφάσισε να προωθήσει το «Οικονομικό Φόρουμ της Λευκωσίας» που πραγματοποίησε τη δεύτερη συνεδρίασή του το Σάββατο και την Κυριακή 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2014, στην Κωνσταντινούπολη.

Αυτό αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του Εμπορικού και Bιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Κατά τη δεύτερη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και στο πλαίσιο του στόχου του «Φόρουμ» για ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων της Κύπρου, τα μέλη του αποφάσισαν να διαμορφώσουν έναν κατάλογο έργων που θα μεταμορφώσουν την Πράσινη Γραμμή ανάμεσα στις δύο κοινότητες από ζώνη διαχωρισμού σε ζώνη ενότητας.

Το επόμενο βήμα του Φόρουμ θα είναι να εγκρίνει την προώθηση των συγκεκριμένων ιδεών και πρωτοβουλιών όπως:
1. Η δημιουργία ενός Κέντρου Διαιτησίας για την επίλυση διαφορών μεταξύ των επιχειρηματιών των δύο κοινοτήτων. Μια ομάδα μελέτης από ειδικούς όλων των μερών θα συγκληθεί σε διάστημα 30 ημερών από σήμερα και θα παρουσιάσει ένα ομόφωνο σχέδιο συμφωνίας στο Φόρουμ. Το Φόρουμ επίσης θα εξετάσει την πιθανότητα να εμπλέξει αξιόπιστα τρίτα μέρη σε αυτή την προσπάθεια.

2. Δημιουργία μιας Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων που θα μπορεί να φιλοξενήσει και να επιτρέψει την ανάπτυξη ελπιδοφόρων επιχειρήσεων και από τις δύο κοινότητες. Μια ομάδα μελέτης ειδικών από όλα τα μέρη θα συναντηθεί σε 30 μέρες στις Βρυξέλλες και θα σχεδιάσει έναν οδικό χάρτη.

3. Διοργάνωση μιας Εβδομάδας αφιερωμένης στις Start-ups/νεοφυείς επιχειρήσεις προκειμένου να έλθουν σε επαφή νέοι επιχειρηματίες και από τις δύο κοινότητες. Αυτή η εκδήλωση θα διοργανωθεί από μια ομάδα μελέτης που θα αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε μέλος του Φόρουμ, και θα υποβληθεί σχετική πρόταση προς το Φόρουμ σε 30 ημέρες.

4. Προώθηση της ίδρυσης ενός Κοινού Σώματος Διαχείρισης Καταστροφών στη νήσο. Όποτε προκύπτουν καταστροφές όπως φωτιές, πλημμύρες και τα συναφή, και οι δύο κοινότητες υποφέρουν σε μεγάλο βαθμό λόγω της έλλειψης συνεργασίας. Για να προστατευθεί η ασφάλεια και των δύο κοινοτήτων, το φόρουμ αποφάσισε την εγκαθίδρυση μιας τέτοιας Αρχής Διαχείρισης.

5. Διεξαγωγή έρευνας που θα μελετά την πιθανότητα επιχειρηματίες και από τις δύο κοινότητες να πραγματοποιήσουν κοινές επενδύσεις.
Η επόμενη συνεδρίαση του Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Δεκέμβριο.

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Κωνσταντίνος Μίχαλος, έπειτα από τη λήξη των εργασιών, δήλωσε: «Εμείς, οι συμμετέχοντες του Φόρουμ, πιστεύουμε ότι αυτά τα βήματα προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων, δεν είναι παρά ένα απλό ξεκίνημα.

Η ευημερία και η ευμάρεια ολόκληρης της περιοχής εξαρτάται από μία δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό ζήτημα. Πιστεύουμε, επίσης ότι η γεωγραφική περιοχή που καλύπτει η Κύπρος, η Ελλάδα και η Τουρκία δικαιούται ένα καλύτερο, κοινό και επωφελές μέλλον μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι η τουρκο-κυπριακή πλευρά θα δείξει την ίδια καλή θέληση ώστε να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών».

Στη συνεδρίαση του Φόρουμ συμμετείχαν ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) Κωνσταντίνος Μίχαλος και ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Επιμελητηρίων της Τουρκίας (ΤΟΒΒ) Ριφάτ Χισαρτζικλίογλου, ο πρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) Φειδίας Πηλείδης και ο πρόεδρος του Τουρκοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΤΚΕΕ) Φικρί Τορός.

Υπενθυμίζεται ότι το «Οικονομικό Φόρουμ της Λευκωσίας» εγκαινιάστηκε στις 2 Ιουνίου 2014, στη Λευκωσία, με στόχο την υποστήριξη από τον επιχειρηματικό κόσμο της συνεχιζόμενης πολιτικής διαδικασίας προς τη δημιουργία μιας δίκαιης και διαρκούς λύσης, προς την οποία προσανατολίζονται οι ηγέτες των δύο κυπριακών κοινοτήτων.