ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο χρυσός θα ξαναβρεί φέτος τη λάμψη του

o-chrysos-tha-xanavrei-fetos-ti-lampsi-toy-2117351

Δυσμενές αποδείχθηκε το 2015 για τον χρυσό, καθώς η τιμή του υποχώρησε άνω του 11% σε όρους δολαρίου, ενώ παράλληλα το αμερικανικό νόμισμα ενδυναμωνόταν έναντι άλλων ισχυρών νομισμάτων. Ωστόσο, το 2016 δεν αναμένεται να ακολουθήσει την ίδια πτωτική πορεία ο χρυσός. Τα σχετικά αναφέρει στην τελευταία του έκθεση το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού.

Η ζήτηση ως επί το πλείστον προέρχεται από χώρες άλλες, εκτός των ΗΠΑ. Κατά συνέπεια, για όλους αυτούς τους επενδυτές, που δεν κάνουν χρήση δολαρίου, είναι η τοπική τιμή του μετάλλου και όχι εκείνη σε δολάρια που μετράει. Διαρκούντος του 2015, πάντως, η τιμή του πολύτιμου μετάλλου, η μη εκπεφρασμένη σε δολάρια, διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και ορισμένες φορές είχε σημειώσει άνοδο. Αναφορικά, τώρα, με την τρέχουσα χρονιά, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού εκτιμά για τρεις λόγους πως θα είναι διαφορετική:

• Πρώτον, τα αμερικανικά επιτόκια δεν διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο για τις τιμές του χρυσού, αφ’ ης στιγμής ληφθεί υπ’ όψιν η ισοτιμία του δολαρίου. Ο αντίκτυπος του δολαρίου στις τιμές του πολύτιμου μετάλλου έχει λάβει υπερβολικές διαστάσεις.

• Δεύτερον, στις αναδυόμενες οικονομίες η αγορά χρυσού εξακολουθεί να επεκτείνεται, καταδεικνύοντας την ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, την οποία η συγκεκριμένα αγορά θα έχει στη διαμόρφωση της τιμής και, τρίτον,

• Εν μέσω δαπανηρών αποτιμήσεων στις τιμές των μετοχών και υψηλών κινδύνων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, ο χρυσός επέχει ρόλο επένδυσης, που λειτουργεί διαφοροποιητικά σε ένα χαρτοφυλάκιο και αντισταθμίζει το ρίσκο.

Αναδρομή

Υπέρ της άποψης πως το 2016 θα διαφέρει από το 2015 συνηγορεί και η ιστορία, η οποία, βέβαια, δεν διασφαλίζει τις μελλοντικές εξελίξεις. Ωστόσο, δίνει την ευκαιρία να γίνουν αντιληπτοί οι προηγούμενοι κύκλοι. Από τη δεκαετία του 1970 και μετά, η αγορά του χρυσού είχε πέντε περιόδους ζωηρού αγοραστικού ενδιαφέροντος και πέντε διάδοχες υποτονικές περιόδους. Οπως επισημαίνει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, οι υποτονικές περίοδοι έχουν περισσότερη συνάφεια μεταξύ τους από ό,τι οι άλλες με μια μέση διάρκεια 52 μηνών και πτώση της τιμής από 35% έως 55%. Τα τελευταία δεδομένα καταγράφουν ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον από το 2001 έως το 2012 λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων, όπως η ανάπτυξη των αναδυόμενων με συνεπακόλουθη ζωηρή καταναλωτική ζήτηση, η καινοτομία σε χρηματοπιστωτικό πεδίο, που διευκόλυνε την αγορά χρυσού, και η μεταστροφή των κεντρικών τραπεζών από ιδρύματα που πωλούν χρυσό, σε ιδρύματα που αγοράζουν. Με την απαρχή της ανάκαμψης της αμερικανικής οικονομίας και τους φόβους επιβράδυνσης της Κίνας και των αναδυόμενων, η τιμή του χρυσού άρχισε να βυθίζεται. Εως τα τέλη του 2014, απόντος άλλου καίριου παράγοντα, ο χρυσός συσχετίστηκε με το δολάριο και τις κινήσεις της Fed.

Πέραν της πρώτης –εντός δεκαετίας– αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων, επίκεινται και άλλες μέχρι την εκπνοή του έτους. Κατά το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, το 2016 το δολάριο και τα επιτόκια δεν θα έχουν βαρύνοντα ρόλο για το πολύτιμο μέταλλο, αφ’ ης στιγμής συνεκτιμηθεί ο παράγοντας δολάριο. Παράλληλα, το κέντρο βάρους θα μετατοπίζεται προς Ανατολάς. Στην Κίνα, ανά περιόδους η κεντρική τράπεζα ανακοινώνει τις αγορές χρυσού που διεξάγει, ενώ η αγορά χρυσού της Σαγκάης θα εισαγάγει μηχανισμό συναλλαγών σε γουάν, γεγονός που αποτυπώνει τη σημασία της αγοράς αυτής. Εν κατακλείδι, οι κίνδυνοι στην αγορά πληθαίνουν. Η αλληλεξάρτηση έχει οδηγήσει σε συστημικούς κινδύνους, που έχουν μεγαλύτερο μέγεθος και είναι συχνότεροι. Τα ομόλογα προσφέρουν λιγότερη προστασία, ενώ το ρίσκο για τη ρευστότητα είναι πολύ υψηλό, παρά τη βελτίωση των ανεπτυγμένων οικονομιών. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο χρυσός λειτουργεί ως διαφοροποιημένη επένδυση και ως αντίβαρο στο ρίσκο.