ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο στόχαστρο της Ε.Ε. μετρητά, κάρτες, bitcoin

bitcoin1

Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτεραιότητα της Κομισιόν είναι να εμποδίζει τη μεταφορά κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων και επιθέσεων, αλλά και την πρόσβαση των τρομοκρατών σε νόμιμες και παράνομες πηγές εισοδήματος.

«Εντοπίζοντας και εξαλείφοντας τα μέσα χρηματοδότησης των τρομοκρατικών δικτύων, θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τη δυνατότητά τους να ταξιδεύουν, να αγοράζουν όπλα και εκρηκτικά, να σχεδιάζουν επιθέσεις και να εξαπλώνουν το μίσος και τον φόβο στο Διαδίκτυο», δήλωσε χθες ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς, παρουσιάζοντας τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα λάβει η Κομισιόν το αργότερο μέχρι τα μέσα του 2016.

Ειδικότερα, στο στόχαστρο των κρατών-μελών της Ε.Ε. θα βρεθούν οι ροές κεφαλαίων, οι ανώνυμες προπληρωμένες πιστωτικές κάρτες, τα λεγόμενα ψηφιακά νομίσματα, ακόμη και η αποστολή μετρητών μέσω του ταχυδρομείου.

Η Κομισιόν θα προτείνει κατάλογο μέτρων που θα πρέπει να εφαρμόζουν υποχρεωτικά όλες οι τράπεζες, ώστε να διασφαλίζουν ότι κεφάλαια που προέρχονται από χώρες «υψηλού κινδύνου» δεν προέρχονται από νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα προτείνει να καταρτιστούν κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών και κεντρικά συστήματα αποθήκευσης δεδομένων σε όλα τα κράτη-μέλη, προκειμένου οι διωκτικές αρχές να λαμβάνουν ταχύτερα πληροφορίες για τους κατόχους ύποπτων λογαριασμών.

Στον τομέα των ψηφιακών ή εικονικών νομισμάτων, όπως το bitcoin, η Κομισιόν θα προτείνει οι σχετικές πλατφόρμες να υποχρεώνονται να άρουν την ανωνυμία που συνδέεται με τις συναλλαγές τους και να εφαρμόζουν όλα τα μέτρα και τις δικλίδες ασφαλείας που εφαρμόζει το υπόλοιπο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ώστε να αποτρέπεται η χρηματοδότηση εγκληματικών και τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.

Σε σχέση με τις ανώνυμες προπληρωμένες πιστωτικές κάρτες, η Επιτροπή προτείνει να μειωθεί το όριο κάτω από το οποίο ο πελάτης δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει τα στοιχεία του. Η Επιτροπή ελπίζει ότι η τροποποίηση της ισχύουσας οδηγίας θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους.