ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανέφικτη η συνταξιοδότηση για δύο στους πέντε εργαζομένους

06s8hsbc1

Η συνταξιοδότηση δεν είναι εφικτή για 2 στους 5 εργαζόμενους που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν, σύμφωνα με έρευνα της HSBC. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι η γενιά που βρίσκεται πριν από τη σύνταξη θα ήθελε να συνταξιοδοτηθεί εάν είχε τη δυνατότητα.

Η σχετική μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 65% των ατόμων άνω των 45 ετών, που βρίσκονται πριν από τη συνταξιοδότηση, θα ήθελαν να συνταξιοδοτηθούν μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, εάν οι συνθήκες το επέτρεπαν, αλλά το 38% αυτών δηλώνουν ότι δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν την επιθυμία τους. Λόγω ισχυρών οικονομικών πιέσεων, το 18% των ατόμων που βρίσκονται πριν από τη σύνταξη, παγκοσμίως, εκτιμούν ότι δεν θα είναι ποτέ σε θέση να συνταξιοδοτηθούν πλήρως. Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2015, όταν μόνο το 10% των ατόμων που βρίσκονταν ηλικιακά πριν από τη σύνταξη δήλωναν ότι δεν θα είναι ποτέ σε θέση να συνταξιοδοτηθούν πλήρως.

Τα αποτελέσματα της έρευνας της HSBC, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 18.000 άτομα από 17 χώρες παγκοσμίως, αποκαλύπτουν ότι τα άτομα ηλικίας 45+, που επιθυμούν περισσότερο να συνταξιοδοτηθούν, βρίσκονται στην Αργεντινή (78%), στη Γαλλία (77%), στην Κίνα (75%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (75%). Από τα άτομα ηλικίας 45+, που θα ήθελαν να σταματήσουν να δουλεύουν αλλά δεν έχουν αυτήν τη δυνατότητα, το 81% υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.

Επιπλέον, η έρευνα της HSBC αποκαλύπτει ότι το 55% των εργαζόμενων άνω των 45 ετών, οι οποίοι θα ήθελαν να συνταξιοδοτηθούν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, επιθυμούν να σταματήσουν να δουλεύουν, ώστε να έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν ή να κάνουν άλλα πράγματα που τους ενδιαφέρουν, ενώ το 44% υποστηρίζει ότι θα ήθελαν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην οικογένειά τους.