ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με ένα κλικ θα λύνονται οι διαφορές

finance1

Mια νέα πλατφόρμα επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και διαδικτυακών επιχειρήσεων τέθηκε από χθες σε λειτουργία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πλατφόρμα αυτή (ODR) εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο της Κομισιόν, που όρισε με σχετική οδηγία τον Νοέμβριο του 2013 και αφορά τα εναλλακτικά σώματα διευθέτησης διαφορών.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, όσες εμπορικές επιχειρήσεις με παρουσία και δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο επιθυμούν να ενταχθούν στο πλαίσιο, πρέπει να παράσχουν στην πλατφόρμα τον σύνδεσμο της εταιρείας τους και να ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό για την ύπαρξη των μηχανισμών διαιτησίας.

Στην ιστοσελίδα τους θα πρέπει να αναγράφεται με καθαρό, ευκρινή και εύκολα προσβάσιμο τρόπο η ηλεκτρονική διεύθυνση των εναλλακτικών σωμάτων επίλυσης διαφορών, καθώς και στα συναφή συμβόλαια μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών, σε περίπτωση, που έχουν συναφθεί τέτοια. Ο εξωδικαστικός ηλεκτρονικός διακανονισμός εφαρμόζεται ανεξαρτήτως σε ποια χώρα αγοράστηκε το εκάστοτε προϊόν ή η υπηρεσία και εάν η χώρα συμπίπτει με τη χώρα προέλευσης του καταναλωτή, και ανεξαρτήτως εάν η αγορά διεκπεραιώθηκε εικονικά ή συμβατικά. Εξαιρούνται μόνον οι διαφορές σχετικά με τον κλάδο υγείας και την ανώτατη εκπαίδευση. Πρόθεση της Επιτροπής είναι με το πάτημα του «ποντικιού» να μπορούν να διευθετούνται διαφορές για αγορές εθνικές και διασυνοριακές στην Ε.Ε. χωρίς τη διαμεσολάβηση δικαστηρίου και με μία διαδικασία εν γένει ευκολότερη, ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή. Αφ’ ης στιγμής είτε οι καταναλωτές είτε οι έμποροι καταθέσουν την καταγγελία τους, οι μηχανισμοί επίλυσης αναλαμβάνουν ρόλο διαιτησίας. Η διαδικασία για τους ενδιαφερόμενους είναι η εξής και διεκπεραιώνεται σε τέσσερα βήματα. Αρχικά ο/η καταναλωτής/τρια συμπληρώνει τη σχετική φόρμα, στη συνέχεια αυτή αποστέλλεται στην εμπορική επιχείρηση η οποία εμπλέκεται και η οποία προτείνει ένα εναλλακτικό σώμα εξωδικαστικής διευθέτησης της διαφοράς τους.

Στο τρίτο στάδιο, εφόσον συμφωνήσουν στο ποιο εναλλακτικό σώμα θα αναλάβει τη διαιτησία, η πλατφόρμα ODR μεταβιβάζει απευθείας την υπόθεση/καταγγελία στον αρμόδιο φορέα. Αυτός αναλαμβάνει από εκεί και πέρα τη διευθέτηση αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά και αποφαίνεται εντός τριμήνου.