ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ερευνα για ύποπτες προσλήψεις στην HSBC

23s22hsbc1

Η ανακοίνωση για τις έρευνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) σχετικά με προσλήψεις στελεχών από την HSBC τα οποία συνδέονται με κρατικούς αξιωματούχους στις χώρες της Ασίας-Ειρηνικού έρχεται να προστεθεί στην είδηση για ζημίες το δ΄ τρίμηνο του 2015. Το πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο έχει τα κεντρικά του γραφεία στο Λονδίνο και αποκομίζει το ήμισυ και πλέον των κερδών του από τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας, προέβλεψε ότι η επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας θα συμβάλει «στο να διαμορφωθεί ένα ευμετάβλητο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον».

Ειδικότερα, το δ΄ τρίμηνο του 2015 η HSBC, η μεγαλύτερη τράπεζα της Μεγάλης Βρετανίας, με κριτήριο τα περιουσιακά της στοιχεία, εμφάνισε ζημίες 1,33 δισ. δολαρίων, όταν το ίδιο διάστημα πριν από έναν χρόνο είχε παρουσιάσει κέρδη 511 εκατ. δολαρίων. Η HSBC εμφάνισε προ φόρων ζημίες 858 εκατ. δολαρίων το τελευταίο τρίμηνο του 2015. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι ζημίες παρουσιάζονται ενόσω η HSBC αναδιοργανώνει και περιστέλλει τις δραστηριότητές της. Αυτό συμπεριλαμβάνει την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας, την πώληση μη αποδοτικών περιουσιακών στοιχείων και τον περιορισμό της επενδυτικής τραπεζικής σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα των New York Times. Μέρος των ζημιών έχει να κάνει με εξωδικαστικό διακανονισμό.

Αναφερόμενη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, η HSBC επισήμανε ότι διεξάγει έρευνες για εκείνην και για πολλά άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στο στόχαστρο βρίσκεται η πρόσληψη υποψηφίων οι οποίοι σχετίζονταν ή αναφέρονταν σε κρατικούς αξιωματούχους ή υπαλλήλους κρατικών επιχειρήσεων στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Πριν από τρία χρόνια η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ξεκίνησε να διερευνά εάν ο αμερικανικός τραπεζικός όμιλος της JP Morgan Chase είχε προσλάβει τα παιδιά ορισμένων πανίσχυρων Κινέζων αξιωματούχων, αποσκοπώντας στο να την συνδράμουν να εξασφαλίσει επικερδείς συμφωνίες προμηθειών με την κυβέρνηση. Η έρευνα αυτή επεκτάθηκε και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ασία, συμπεριλαμβάνοντας σήμερα και τη βρετανική HSBC.