ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με σταθερό ρυθμό αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα στη Ζώνη του Ευρώ

Με σταθερό ρυθμό αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα στη Ζώνη του Ευρώ

Aμετάβλητο διατηρήθηκε το ετήσιο ποσοστό αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος στα νοικοκυριά της Ευρωζώνης και οι δαπάνες μειώθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του περσινού έτους, αντανακλώντας τους σταθερούς αλλά και μετριοπαθείς ρυθμούς που επεκτείνεται η οικονομική δραστηριότητα στα κράτη-μέλη. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν ενσωματώνουν τη θετική επίδραση από τη συνεδρίαση της 10ης Μαρτίου, όταν η ΕΚΤ επεξέτεινε το πρόγραμμά της.

Στο διάστημα του δ΄ τριμήνου του 2015, το διαθέσιμο εισόδημα στα νοικοκυριά της Ευρωζώνης ενισχύθηκε κατά 1,8%, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Ετήσιο ποσοστό 1,8% καταγράφηκε, επίσης, στην αύξηση των δαπανών από τα νοικοκυριά το δ΄ τρίμηνο του 2015, που όμως ήταν χαμηλότερο από το 2,3% που είχε υπολογιστεί το γ΄ τρίμηνο. Την ίδια ώρα, οι αποταμιεύσεις ενισχύθηκαν κατά 12,5% το δ΄ τρίμηνο του 2015 από πέρυσι, σε σχέση με το αντίστοιχο 12,7% που είχε καταγραφεί το δ΄ τρίμηνο του 2014. Θετικό σημείο στην ανακοίνωση της ΕΚΤ για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών στην Ευρωζώνη αποτελεί η ετήσια αύξηση του καθαρού πλούτου τους, δηλαδή των περιουσιακών στοιχείων τους πλην των υποχρεώσεών τους, κατά 3,4% το δ΄ τρίμηνο από το 2,6% του γ΄ τριμήνου. Τα δάνεια στα νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά 1%, ένα ετήσιο ποσοστό αμετάβλητο συγκριτικά με το γ΄ τρίμηνο του 2015, ενώ οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις τους επεκτάθηκαν κατά 2,2% το δ΄ τρίμηνο από το 2% στο προηγούμενο. Τα καθαρά έσοδα των επιχειρήσεων, τα οποία απεικονίζουν την κερδοφορία τους, αυξήθηκαν κατά 19,9% το δ΄ τρίμηνο του 2015 από το 2,3% το γ΄ τρίμηνο σε ετήσια βάση. Η χρηματοδότησή τους ενισχύθηκε κατά 1,7%, ένα ποσοστό που παρέμεινε αμετάβλητο από το γ΄ τρίμηνο του 2015.

Τέλη Μαρτίου, ωστόσο, η ΕΚΤ έδωσε μηνιαία στοιχεία στη δημοσιότητα για αύξηση του συνολικού δανεισμού στην Ευρωζώνη επί δεύτερο μήνα, τον Φεβρουάριο, στα υψηλότερα επίπεδα από τον ίδιο μήνα του 2011, ένα αισιόδοξο σημάδι που καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης που έχει υιοθετήσει εδώ και έναν χρόνο η Ευρωτράπεζα. Αντικατοπτρίζει, μάλιστα, τη βελτίωση των συνθηκών πίστωσης από τη συνεδρίαση της 10ης Μαρτίου όπου ανακοινώθηκε επέκταση των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης.

Αναλυτικότερα, ο δανεισμός στις εταιρείες εκτός χρηματοπιστωτικού κλάδου επεκτάθηκε τον Φεβρουάριο κατά 0,9% από το 0,6% που είχε καταγραφεί τον Ιανουάριο. Πρόκειται για αύξηση των εταιρικών πιστώσεων επί όγδοο συναπτό μήνα. Τα δάνεια στα νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά 1,6% τον Φεβρουάριο από 1,4% τον Ιανουάριο.