ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευκολότερα και περισσότερα δάνεια στις επιχειρήσεις της Ευρωζώνης

ecb1

Βελτίωση παρατηρείται στις συνθήκες που αφορούν τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους στις χώρες-μέλη της Ευρωζώνης. Τα σχετικά στοιχεία αναφέρονται στην τριμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η οποία αφορά τον τραπεζικό δανεισμό. Τα χαμηλά επιτόκια αφενός και οι ανάγκες χρηματοδότησης επενδύσεων και επιχειρηματικών συμφωνιών (εξαγορών και συγχωνεύσεων) αφετέρου διαμόρφωσαν ευνοϊκό περιβάλλον. Αποτέλεσμα ήταν οι προϋποθέσεις των επιχειρηματικών δανείων να χαλαρώσουν και η ζήτηση γι’ αυτά να ενισχυθεί. «Η πίεση, η οποία προέρχεται από τον ανταγωνισμό, και η μείωση του προβλεπόμενου ρίσκου ήταν οι βασικοί παράγοντες που βοήθησαν στη χαλάρωση των πιστωτικών συνθηκών», επισημαίνει στην έκθεσή του το πιστωτικό ίδρυμα. «Αναφορικά τώρα με τον αντίκτυπο του ευρύτατου προγράμματος αγοράς τίτλων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ευρωζώνη χρησιμοποίησαν αυτήν την επιπρόσθετη ρευστότητα από το πρόγραμμα για το τελευταίο τρίμηνο του 2015 και το πρώτο του 2016, ώστε να είναι σε θέση να χορηγήσουν δάνεια». Ο συνδυασμός όλων των ανωτέρω παραγόντων λειτουργεί υποστηρικτικά ως προς την ανάκαμψη της αύξησης των πιστώσεων στην Ευρωζώνη.

Στεγαστικά

Στην περίπτωση τώρα των δανείων, τα οποία χορήγησαν το πρώτο τρίμηνο του 2016 οι τράπεζες της Ευρωζώνης για την αγορά στέγης και για καταναλωτική χρήση, οι όροι δανειοδότησης έγιναν αυστηρότεροι, ενώ αναμενόταν να παραμείνουν αμετάβλητοι. Πάντως, τόσο οι προϋποθέσεις χορήγησης δανείου σε ιδιώτες για στέγη όσο και σε επιχειρήσεις είναι πιο σκληρές εν συγκρίσει με τον ιστορικό τους μέσο όρο από το 2003 και μετά, όπως καταγράφεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η χαλάρωση στις προϋποθέσεις πιστώσεων είναι της τάξεως του -6%, εν συγκρίσει με το -4% το τελευταίο τρίμηνο του 2015. Στην περίπτωση των στεγαστικών δανείων, η σκλήρυνση των όρων αποτυπώνεται στο ποσοστό του 4% έναντι του -7%, το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2015.

Επιπροσθέτως, στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφέρεται ότι η πολιτική αρνητικών επιτοκίων έχει θετικό αντίκτυπο στον όγκο των πιστώσεων, ειδικά στην περίπτωση των πιστώσεων προς τα νοικοκυριά. Ωστόσο υπάρχει και ένας αρνητικός, και αυτός έχει να κάνει με τα μειωμένα έσοδα από τους καθαρούς τόκους και με τα περιθώρια κερδών επί των δανείων για το τέταρτο τρίμηνο του 2015 και το πρώτο του τρέχοντος έτους.