ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποψη: Ανεφοδιασμός καυσίμων στις μεταφορές και μείωση ρύπων

apopsi-anefodiasmos-kaysimon-stis-metafores-kai-meiosi-rypon-2145801

Οι διακυμάνσεις στις τιμές των βασικών αγαθών, η τεχνολογική πρόοδος, η αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες – όλες αυτές οι πτυχές ωθούν την ανθρωπότητα να επανεκτιμήσει το πρόβλημα του εφοδιασμού των καυσίμων για τις μεταφορές. Η νοοτροπία της επιλογής χαμηλού κόστους και απλού τεχνολογικά καυσίμου χάνει ολοένα περισσότερο έδαφος, έχοντας δώσει τη θέση της σε μια πιο συνετή προσέγγιση, με χαρακτηριστικά όπως η αποτελεσματικότητα και η οικολογική βιωσιμότητα να επικρατούν. Ωστόσο, η μετάβαση σε πιο πράσινες μεθόδους μεταφοράς κινείται σε απογοητευτικά αργούς ρυθμούς.

Ολες οι προβλέψεις δείχνουν τελικά προς την κατεύθυνση της αύξησης των παγκόσμιων εκπομπών ρύπων, αν δεν γίνουν σήμερα τα σωστά βήματα, ειδικά στις οδικές, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές. Οι εκπομπές της ναυτιλίας είναι από μόνες τους υπεύθυνες για το 2,5% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και ανέρχονται σήμερα σε 1.000 εκατομμύρια τόνους CO2 ετησίως, με κίνδυνο να αυξηθούν δραματικά μέχρι το 2050, κάτι που δεν είναι συμβατό με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Από τη σκοπιά της βιομηχανίας, είναι προφανές ότι διάφοροι τομείς της οικονομίας θα πρέπει να αλλάξουν την «business as usual» στάση τους και να ενσωματώσουν στις επιχειρηματικές τους αποφάσεις λύσεις που έχουν ως άξονα τη μείωση των εκπομπών ρύπων. Ενώ το υψηλότερο κόστος συνδέεται γενικά με την ενεργειακή μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, υπάρχουν επιλογές για να ακολουθήσουμε αυτό το μονοπάτι με έναν βιώσιμο, οικονομικά προσιτό και αποτελεσματικό τρόπο. Για εμάς στην Gazprom Export, αυτή η πορεία ξεκινάει με τη χρήση φυσικού αερίου στις μεταφορές.

Από τις ενεργειακές επιλογές που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, το φυσικό αέριο βρίσκεται σε προνομιακή θέση ώστε να βοηθήσει τον τομέα στην υιοθέτηση μιας διαφορετικής προσέγγισης, καθώς και στη λήψη μέτρων για τη μείωση των εκπομπών. Το συμπιεσμένο φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ήδη ευρέως για τις μεταφορές στην Ασία, την Αμερική και την Ευρώπη ως επί το πλείστον για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφριά επαγγελματικά οχήματα. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), από την πλευρά του, αποτελεί μια αποτελεσματική και ανταγωνιστική τεχνολογία για τις μεταφορές «βαρέων βαρών».

Το LNG είναι επίσης η πιο πολλά υποσχόμενη λύση για την αντιμετώπιση των εκπομπών της ναυτιλίας, καθώς αποτελεί ελκυστική εναλλακτική για τους πλοιοκτήτες που υπόκεινται σε ολοένα αυστηρότερους κανόνες σχετικά με τις εκπομπές ρύπων. Σύμφωνα με υπολογισμούς, η χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σύγκριση με το βαρύ μαζούτ (heavy fuel oil), καθώς και σε σημαντικά μεγαλύτερη μείωση των άλλων ρύπων. Ας μην ξεχνάμε και τα κόστη των καυσίμων, τα οποία μειώνονται αισθητά όταν επιλέγεται το LNG αντί του ντίζελ στις θαλάσσιες μεταφορές.

Σήμερα οι προμηθευτές παγκόσμιας ενέργειας, όπως η Gazprom Export, είναι σε θέση να προσφέρουν πρόσβαση στο LNG μέσα από οικονομικά αποδοτικές υποδομές δεξαμενών καυσίμων στα λιμάνια, δεξαμενόπλοιων και φορτηγίδων, καθώς και μέσω των ελλιμενισμένων πρατηρίων καυσίμων (docked fuel station). Υπάρχει μια ισχυρή εμπορική και περιβαλλοντική λογική που θέλει τον ανεφοδιασμό καυσίμων LNG να υιοθετείται από όλα τα ευρωπαϊκά λιμάνια.

Είναι σημαντικό αυτή η νέα τεχνολογία να λάβει τη στήριξη που της αξίζει – από τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους παράγοντες της αγοράς και τους πολίτες που ανησυχούν για την κατάσταση των ευρωπαϊκών θαλασσών και του παγκόσμιου κλίματος. Η Βαλτική και η Βόρεια Θάλασσα, καθώς και η Μάγχη, αποτελούν πλέον πρότυπα για την εφαρμογή των πιο φιλόδοξων κανόνων εκπομπών ρύπων στη ναυτιλία, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας (IMO). Είναι βέβαιο ότι και άλλα μέρη του κόσμου θα ακολουθήσουν στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην Gazprom Export, έχουμε κάνει σημαντικές προσπάθειες κατά την τελευταία δεκαετία προκειμένου να αναδείξουμε τις δυνατότητες του φυσικού αερίου στον τομέα των μεταφορών. Μέσω του ετήσιου Blue Corridor Rally, έχουμε ταξιδέψει με φυσικό αέριο χιλιάδες χιλιόμετρα κατά μήκος της Ευρώπης, με ασφάλεια και αξιοπιστία, ώστε να είμαστε πλέον σε θέση να μοιραστούμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Φέτος με το Rally ακολουθούμε μια διαδρομή γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα, εστιάζοντας στον ανεφοδιασμό σκαφών με LNG.

Η Ευρώπη μπορεί να πετύχει τόσο τους κλιματικούς όσο και τους επιχειρηματικούς της στόχους, υπό την προϋπόθεση ότι θα δημιουργήσουμε τα σωστά κίνητρα στην αγορά και θα έχουμε το θάρρος να επενδύσουμε σε τεχνολογίες που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που ζούμε και που «τρέχουμε» τις επιχειρήσεις μας στο μέλλον. Σε αυτό το ταξίδι της ενεργειακής μετάβασης, πραγματικά πιστεύω στον ρόλο και στη δύναμη του φυσικού αερίου ως της πλέον λογικής επιλογής εναλλακτικού καυσίμου.

* Η κ. Elena Burmistrova είναι γενική διευθύντρια της Gazprom Export LLC.