ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η βιομηχανία παραμένει πυλώνας της γερμανικής οικονομίας

viomixania--2

Η γερμανική βιομηχανία εξακολουθεί να συμβάλει σημαντικά στην απασχόληση και στη γενικότερη ευημερία της χώρας, σε αντίθεση με τη βιομηχανία των περισσοτέρων άλλων ανεπτυγμένων οικονομιών, η οποία έχει συρρικνωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Το χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τη γερμανική βιομηχανία και αυτό που βοήθησε τη γερμανική οικονομία να περάσει σχετικά πιο ανώδυνα την κρίση της Ευρωζώνης είναι η καινοτομία. Το 2015, ο βιομηχανικός τομέας απασχολούσε 7,2 εκατομμύρια εργαζομένους, δηλαδή όσους απασχολεί η βιομηχανία αθροιστικά σε Γαλλία, Ιταλία και Ολλανδία. Τα μισά από τα έσοδα της γερμανικής βιομηχανίας προήλθαν το 2015 από εξαγωγές και τα περισσότερα έσοδα, 451 δισ. ευρώ, προήλθαν από την αυτοκινητοβιομηχανία. Οι γερμανικές βιομηχανίες και οι εργαζόμενοί τους συγκαταλέγονται μεταξύ των κερδισμένων από τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Ενώ οι βιομηχανίες σε ΗΠΑ, Ιαπωνία, Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία έχασαν μερίδιο από την παγκόσμια αγορά εξαιτίας του ανταγωνισμού από την Κίνα, η γερμανική βιομηχανία κατάφερε να διατηρήσει το μερίδιο που κατείχε. Το 2015 η γερμανική βιομηχανία συνείσφερε το 22,6% της συνολικής προστιθέμενης αξίας που δημιουργήθηκε στη Γερμανία, ποσοστό που είναι σχεδόν το ίδιο με αυτό που ήταν το 1995.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, η γερμανική βιομηχανία κατάφερε να αντιμετωπίσει επιτυχώς ορισμένες διαρθρωτικές προκλήσεις και, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας και του μηχανολογικού τομέα, μπόρεσε να βγει κερδισμένη από την ταχεία οικονομική άνοδο της Κίνας.

Ο τομέας της γερμανικής βιομηχανίας με τους περισσότερους εργαζομένους είναι αυτός του μηχανολογικού εξοπλισμού, με πάνω από 1 εκατομμύριο υπαλλήλους, που απασχολούνται σε 5.260 επιχειρήσεις με μέγεθος άνω των 20 υπαλλήλων. Στην αυτοκινητοβιομηχανία απασχολούνται 940.000 εργαζόμενοι. Αν συνδυάσουμε τους τομείς της μεταλλουργίας και της παραγωγής και επεξεργασίας μετάλλου, τότε διαπιστώνουμε ότι στον τομέα απασχολούνται 910.000 εργαζόμενοι, κάτι που τον καθιστά τον έναν από τους τρεις μεγαλύτερους τομείς της γερμανικής βιομηχανίας. Ενώ η παραγωγή μετάλλου γίνεται κατά κανόνα από μεγάλες εταιρείες, η επεξεργασία του γίνεται σε μικρές και σε μεσαίες εταιρείες. Πολύ σημαντικός τομέας είναι επίσης αυτός των χημικών και των φαρμάκων, στον οποίο, αν συνδυαστεί με τον τομέα των πλαστικών, απασχολούνται 850.000 υπάλληλοι.

Ομως και οι γερμανικές μικρομεσαίες εταιρείες έχουν καταφέρει να κερδίσουν σημαντική θέση στην παγκόσμια αγορά. Περίπου 1.300 από αυτές έχουν να επιδείξουν ισχυρές εξαγωγικές επιδόσεις. Τις περισσότερες φορές αυτές οι εταιρείες είναι οικογενειακές επιχειρήσεις που εξακολουθούν να έχουν ισχυρούς δεσμούς με την περιοχή στην οποία βρίσκονται παρά την επικράτηση της παγκοσμιοποίησης. Η σημασία της γερμανικής βιομηχανίας γίνεται προφανής αν αναλογιστούμε πως υποστηρίζεται από πολλές εταιρείες παροχής υπηρεσιών και από πολλούς τεχνίτες. Ολοι αυτοί μαζί σχηματίζουν ένα δίκτυο βιομηχανίας και υπηρεσιών. Συνολικά αυτό το δίκτυο συνεισφέρει περίπου το 30% του γερμανικού ΑΕΠ, και μάλιστα χωρίς να υπολογίζεται η συνεισφορά του κατασκευαστικού κλάδου. Σχεδόν 10 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκουν δουλειά σε αυτό το δίκτυο. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας και τον πολλαπλασιαστή της βιομηχανικής παραγωγής σε άλλους τομείς της οικονομίας, τότε ο αριθμός των απασχολουμένων αυξάνεται στα 14 με 15 εκατομμύρια. Εντέλει, αν μια χώρα έχει ισχυρό βιομηχανικό τομέα, τότε είναι ισχυρό και το εμπόριο της, μεταξύ άλλων.

* Οι αρθρογράφοι είναι οικονομολόγοι του Ινστιτούτου της Κολωνίας για τη Γερμανική Οικονομία (IW Koeln).