ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχετικά με τις αντοχές της Deutsche Bank

schetika-me-tis-antoches-tis-deutsche-bank-2153610

Η Deutsche Bank διαθέτει σημαντική ρευστότητα, ώστε να απορροφήσει τα οικονομικά σοκ. Ο διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής τράπεζας Τζον Κράιαν διαβεβαίωσε εκ νέου, στις 30 Σεπτεμβρίου, τους υπαλλήλους της τράπεζας ότι η DB διαθέτει σημαντική ρευστότητα. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει η είδηση ότι ορισμένα κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου έχουν αρχίσει να αποσύρουν μετρητά από την τράπεζα.

Είναι σαφές πως η Deutsche Bank είναι αντιμέτωπη με μεγάλα προβλήματα, ωστόσο ενδεχόμενη κατάρρευση λόγω έλλειψης ρευστότητας, όπως είχε συμβεί το 2008, δεν είναι ένα από αυτά τα προβλήματα. Από την εποχή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης οι κανονιστικές αρχές έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ελέγχουν και επιτηρούν τη ρευστότητα των τραπεζών. Κεντρικό ρόλο στη νέα μεθοδολογία διαδραματίζει το αποκαλούμενο ποσοστό κάλυψης ρευστότητας, μέσω του οποίου ελέγχεται το ύψος των περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει μια τράπεζα, ώστε να αντέξει για διάστημα 30 ημερών, εντός του οποίου επενδυτές αποσύρουν χρήματα. Πρόκειται για ένα σενάριο κρίσης που έχει βασιστεί εν μέρει στην κρίση του 2008.

Το σημαντικό είναι τα διαθέσιμα αποθεματικά να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 100% της πιθανής φυγής κεφαλαίων. Στην περίπτωση της Deutsche Bank, το ποσοστό κάλυψης ρευστότητας ήταν στα τέλη Ιουνίου 124%, δηλαδή η γερμανική τράπεζα βρισκόταν σε καλύτερη θέση από ορισμένους μεγάλους ανταγωνιστές της, όπως η BNP Paribas και η Citi. Το υψηλό ποσοστό κάλυψης ρευστότητας που διαθέτει η Deutsche Bank σημαίνει επίσης ότι οι κανονιστικές αρχές έχουν εξασφαλίσει σημαντικό περιθώριο κινήσεων στην περίπτωση που πολλοί από τους πελάτες της αποφάσιζαν να αποσύρουν τα χρήματά τους από τη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας. Προς το παρόν δεν υφίσταται τέτοιο θέμα.

Στα τέλη Ιουνίου, περίπου το 72% της χρηματοδότησης της Deutsche Bank προερχόταν από κεφαλαιούχους, όπως πελάτες λιανικής, οι οποίοι είναι από τους τελευταίους που θα εγκατέλειπαν μια τράπεζα. Είναι αλήθεια ότι η υπόλοιπη χρηματοδότηση υπερβαίνει τα 223 δισ. ευρώ σε μετρητά και σε ρευστά κεφάλαια που διαθέτει η τράπεζα και τα οποία αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας της. Ωστόσο, τα νευρικά κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου παρέχουν στην Deutsche Bank μόνο 33 δισ. ευρώ.

Η σχετικά ισχυρή ρευστότητα που διαθέτει η Deutsche Bank δεν επαρκεί ώστε να αποτρέψει τους πελάτες να αποσύρουν χρήματα αν αρχίσουν να πανικοβάλλονται. Η πραγματική αιτία για την οποία δεν θα έπρεπε να πανικοβληθούν είναι η ρευστότητα που θα μπορούσε να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Deutsche Bank σε περίπτωση που τη χρειαζόταν. Από το 2008, οπότε είχε καταρρεύσει η Lehman Brothers και μέσα στον πανικό κυβερνήσεις είχαν αναγκαστεί να διασώσουν τράπεζες όπως η Royal Bank of Scotland, το σύστημα έχει ενισχυθεί σημαντικά.

Σε αντάλλαγμα για την παροχή χρηματοδότησης για μία ημέρα, μία εβδομάδα, τρεις μήνες ή τέσσερα χρόνια, η Deutsche Bank θα έπρεπε να προσφέρει εγγυήσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό το είδος χρηματοδότησης από την ΕΚΤ έχει πολύ χαμηλό κόστος για την Deutsche Bank, η οποία στα τέλη του 2015 διέθετε 120 δισ. ευρώ σε γερμανικά στεγαστικά δάνεια με πολύ χαμηλό ρίσκο.

Ακόμη, όμως, και στην περίπτωση όπου εξαντλούνταν οι διαθέσιμες εγγυήσεις, η Deutsche Bank είναι σε θέση να ζητήσει απεριόριστη χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης (ELA) από τη γερμανική κεντρική τράπεζα.

Θα είναι σε θέση να λαμβάνει έκτακτη βοήθεια για όσο χρονικό διάστημα το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και για όσο διάστημα θεωρείται φερέγγυα.

Βέβαια, αν η Deutsche Bank βρισκόταν στη θέση να χρειαστεί έκτακτη βοήθεια (ELA) ύψους εκατοντάδων δισ. ευρώ, τότε θα αποτελούσε πολιτικό ζήτημα τεραστίων διαστάσεων. Ομως το πιθανότερο είναι ότι η γερμανική κυβέρνηση θα έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην Deutsche Bank, πολύ πριν περιέλθει η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας σε αυτήν τη θέση.