ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επενδυτικές υπηρεσίες μέσω κινητών

ependytikes-ypiresies-meso-kiniton-2165017

Νέα έκθεση της ΕΥ τονίζει ότι η δυνατότητα διεξαγωγής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέσω κινητών τηλεφώνων προσφέρει τεράστιες προοπτικές αύξησης της πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και παροχή άνεσης και ευκολίας χρήσης για τους χρήστες, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες αγορές. Οπως παρουσιάζεται στην έκθεση «Decoding mobile financial services – Innovation and collaboration to drive growth», οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μέσω κινητών τηλεφώνων μπορούν να βοηθήσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εξυπηρετήσουν μια τεράστια αγορά, στην οποία διαφορετικά ενδεχομένως να μην είχαν πρόσβαση, λόγω του υψηλού κόστους των υποδομών που απαιτεί η φυσική παρουσία. Την ίδια στιγμή, λειτουργούν ως επιπρόσθετη πηγή εσόδων για τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, ενισχύοντας τις διασταυρούμενες πωλήσεις του κλάδου. Καθώς ο αριθμός των εφαρμογών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που αναπτύσσονται για κινητά τηλέφωνα αυξάνεται, τα αποτελέσματα γίνονται εμφανή στις διάφορες κατηγορίες των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Σύμφωνα με την έκθεση, οι πληρωμές μέσω κινητών τηλεφώνων είναι η κατηγορία που έχει καταγράψει το υψηλότερο ποσοστό χρήσης μέχρι σήμερα. Ωστόσο και άλλες κατηγορίες υπηρεσιών έχουν επίσης αρχίσει να αναπτύσσονται. Οι πιστωτικές υπηρεσίες μέσω κινητών τηλεφώνων είδαν σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια και, σύμφωνα με την έκθεση, πολλές από αυτές τις νέες υπηρεσίες που παρουσιάστηκαν βασίζονται σε στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

Επιπλέον, έδαφος κερδίζει η χρηματοδότηση μικρών ποσών (microfinance) μέσω κινητών τηλεφώνων, καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι μη χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπαίνουν στη μάχη της παροχής πιστωτικών υπηρεσιών μικρής κλίμακας, ανοίγοντας διαύλους επιχειρηματικότητας για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά, όπως μέσω της συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding). Οι υπηρεσίες αυτές τούς επιτρέπουν να απευθυνθούν στη βάση της εισοδηματικής πυραμίδας, αυξάνοντας την πελατειακή τους βάση.