ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατευθύνσεις από ΕΚΤ σε τράπεζες Ευρωζώνης για τα «κόκκινα» δάνεια

ekt4

Η ΕΚΤ δημοσίευσε χθες το τελικό έγγραφο κατευθύνσεων προς τις τράπεζες της Ευρωζώνης για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, των γνωστών και ως «κόκκινων» δανείων. Το εν λόγω έγγραφο παρουσιάζει τα μέτρα, τις διαδικασίες και τις βέλτιστες πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι τράπεζες για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το καυτό πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων. Η ΕΚΤ αναμένει από τις τράπεζες να προσεγγίζουν με τη δέουσα προσοχή το εν λόγω θέμα και να λαμβάνουν υπ’ όψιν το μέγεθος των «κόκκινων» δανείων που διαθέτουν στα χαρτοφυλάκιά τους.

Ρεαλιστική στρατηγική θα πρέπει να εφαρμόσουν οι τράπεζες, σύμφωνα με το τελικό έγγραφο κατευθύνσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη και ευρύτερη δυνατή προσέγγιση όσον αφορά το ζήτημα των «κόκκινων» δανείων, συμπεριλαμβανομένων των τομέων που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση κινδύνων. Για παράδειγμα, οι τράπεζες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι εξασφαλίζουν στα στελέχη τους τα κίνητρα ώστε να εφαρμόσουν εκείνη τη στρατηγική που είναι απαραίτητη για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Τη διαχείρισή τους, ωστόσο, θα πρέπει να αναλάβουν και τα διοικητικά όργανα των τραπεζών. Στο έγγραφο που απέστειλε η ΕΚΤ δεν ορίζει ποσοτικούς στόχους όσον αφορά τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αντίθετα, καλεί τις τράπεζες να διαμορφώσουν τη δική τους στρατηγική, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει διάφορες επιλογές, όπως η ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων, οι υπηρεσίες για τη διαχείριση των προβληματικών δανείων και οι πωλήσεις χαρτοφυλακίων. Το τελικό έγγραφο κατευθύνσεων θα αποτελεί πλέον τον οδικό χάρτη για τις τράπεζες της Ευρωζώνης.