ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρατική διάσωση ζητούν Banca Popolare και Veneto Banca

kratiki-diasosi-zitoyn-banca-popolare-kai-veneto-banca-2181480

Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα εγκρίνει την κρατική ενίσχυση στην ιστορική τράπεζα της Ιταλίας Monte dei Paschi, ακόμη δύο ιταλικές τράπεζες ζητούν την αρωγή της Ρώμης. Πρόκειται για τις Banca Popolare di Vicenza και Veneto Banca, που από την περασμένη εβδομάδα έχουν υποβάλει αίτημα για την προληπτική ανακεφαλαιοποίησή τους από το ιταλικό κράτος. Ορισμένοι οικονομικοί αναλυτές, όμως, αμφισβητούν κατά πόσον οι δύο τράπεζες είναι συστημικές, ώστε να ισχύει στην περίπτωσή τους η εξαίρεση που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία από την απαγόρευση των κρατικών ενισχύσεων.
Προς το παρόν, η Ρώμη επιδιώκει να εξασφαλίσει την έγκριση των ευρωπαϊκών θεσμών για να χορηγήσει 6,6 δισ. ευρώ στην τρίτη σε μέγεθος τράπεζα της χώρας και να καλύψει έτσι μεγάλο μέρος των 8,8 δισ. ευρώ που είναι οι κεφαλαιακές ανάγκες της Monte dei Paschi. Το σχέδιό της προβλέπει ότι θα καλύψουν το υπόλοιπο ποσόν οι κάτοχοι ομολόγων χαμηλής εξασφάλισης, ενώ οι μικροεπενδυτές θα αποζημιωθούν από την κυβέρνηση. Πρόθεση της Ρώμης είναι να κινηθεί με τον ίδιο τρόπο για να χορηγήσει «ένεση» κεφαλαίου ύψους 5 δισ. ευρώ στις δύο τράπεζες της περιφέρειας του Βένετο, που ήδη έχουν διασωθεί μία φορά το περασμένο έτος από το ταμείο στήριξης των ιταλικών τραπεζών (Atlante).

Ζητούμενο για την ιταλική κυβέρνηση είναι να μην υποστούν ζημίες οι χιλιάδες μικροεπενδυτές και μικροκαταθέτες των ιταλικών τραπεζών. Παράλληλα, όμως, προσπαθεί να προστατεύσει τους κατόχους ομολόγων υψηλής εξασφάλισης από τη ζημία που θα έπρεπε να υποστούν σε μια διάσωση τράπεζας με μια αυστηρή τήρηση των κανόνων της Ε.Ε. Το πρόβλημα στην περίπτωση των δύο τραπεζών του Βένετο είναι το μέγεθός τους. Αφενός ορισμένοι αναλυτές αμφισβητούν το κατά πόσον είναι συστημικές, δεδομένου ότι αθροιστικά το ενεργητικό και των δύο μαζί δεν υπερβαίνει τα 70 δισ. ευρώ και υπολείπεται σαφώς εκείνου της Monte dei Paschi. Αφετέρου η ΕΚΤ αποφάσισε να μη δώσει στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των τεστ κοπώσεως για τις μικρές τράπεζες και έτσι η άγνοια και η αβεβαιότητα ρίχνουν σκιές στην ευρωστία των τραπεζών. Δεδομένου, άλλωστε, ότι καμία από τις δύο τράπεζες δεν έχει ανακοινώσει αποτελέσματα έτους για το 2016, οι επενδυτές βρίσκονται στο σκοτάδι σε ό,τι αφορά τις πραγματικές κεφαλαιακές τους ανάγκες. Βάσει των στοιχείων από το πρώτο εξάμηνο του 2016, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των δύο τραπεζών ανήλθαν τον Ιούνιο του 2016 στα 10,2 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο από το άθροισμα του μετοχικού τους κεφαλαίου που δεν υπερβαίνει τα 5,7 δισ. ευρώ. Σημειωτέον ότι, συνολικά, οι ιταλικές τράπεζες υπολογίζεται πως βαρύνονται με μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνολικού ύψους 360 δισ. ευρώ, ποσό αντίστοιχο του 1/3 του συνόλου των «κόκκινων» δανείων της Ευρωζώνης. Ερωτώμενοι αν ένα σχέδιο διάσωσης των δύο τραπεζών του Βένετο αποτελεί διασταλτική ερμηνεία των κανόνων της Ε.Ε., κοινοτικοί αξιωματούχοι αρκέστηκαν να προειδοποιήσουν πως μια καταχρηστική εκμετάλλευση αυτών των κανόνων μπορεί να αποτελέσει κακό προηγούμενο και να υπονομεύσει το γόητρό τους. «Αν το μέτρο χρησιμοποιείται συχνά και χάνει έτσι τον χαρακτήρα του έκτακτου, τότε μπορεί να εκληφθεί ως προσπάθεια να παρακαμφθεί το ψήφισμα για τον τραπεζικό κλάδο», τόνισε σχετικά πηγή της Ε.Ε. Ενα άλλο πρόβλημα στην περίπτωση των δύο τραπεζών είναι πως οι κρατικές ενισχύσεις δεν επιτρέπεται να καλύπτουν παλαιότερες ζημίες ή πιθανές ζημίες στο μέλλον, όπως, για παράδειγμα, όσες προκύπτουν από διαγραφές μη εξυπηρετούμενων δανείων.