ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η αβεβαιότητα παγκοσμίως δεν πτοεί τους εκατομμυριούχους

Η αβεβαιότητα παγκοσμίως δεν πτοεί τους εκατομμυριούχους

Σε ένα ευμετάβλητο πολιτικοοικονομικό περιβάλλον, οι πλουσιότεροι άνθρωποι παγκοσμίως θεωρούν ότι μπορούν να διαχειριστούν την περιουσία τους με ελάχιστες ή και με μηδενικές απώλειες, παρότι είναι ανήσυχοι για τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Σε αυτό το πόρισμα καταλήγει έρευνα της UBS Wealth Management, η οποία βασίζεται σε 2.842 εκατομμυριούχους από επτά χώρες, με επενδυμένα περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα του ελβετικού τραπεζικού ομίλου δηλώνουν αφενός πολύ προβληματισμένοι για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αφετέρου δείχνουν ότι διαθέτουν αυτοπεποίθηση σε ό,τι αφορά την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τις όποιες δυσκολίες, όπως αναφέρεται από το Reuters.

Από την έρευνα της UBS προκύπτει ότι το 82% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι διανύουμε την πιο απρόβλεπτη περίοδο στην ιστορία. Πάνω από το ένα τέταρτο των 2.842 εκατομμυριούχων ερωτηθέντων επανεξετάζει το χαρτοφυλάκιο με τις επενδύσεις του. Περίπου οι μισοί σκοπεύουν να το κάνουν, αλλά δεν το έχουν πράξει ακόμη. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι πάνω από τα τρία τέταρτα (77%) των εκατομμυριούχων που απάντησαν στις ερωτήσεις της UBS θεωρούν ότι «μπορούν να αξιολογήσουν με ακρίβεια τον χρηματοπιστωτικό κίνδυνο από γεγονότα που προκαλούν αβεβαιότητα». Το 51% αναμένει βελτίωση της οικονομικής κατάστασής του το επόμενο 12μηνο, αντί του 13% που εκτιμά πως θα υπάρξει επιδείνωση. Πάνω από τους μισούς (57%) εκ των 2.842 εκατομμυριούχων δηλώνουν αισιόδοξοι για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων τους, ενώ μόνο 11% είναι απαισιόδοξοι.

«Οι περισσότεροι εκατομμυριούχοι έχουν την πεποίθηση ότι θα ξεπεράσουν την υψηλή μεταβλητότητα που προκαλείται από την αβεβαιότητα, χωρίς την παραμικρή απώλεια», αναφέρεται στην έκθεση της UBS. «Οι οικονομικοί και χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι τους ανησυχούν και έχουν ισχυρές αμφιβολίες για το παγκόσμιο επιχειρηματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εν τούτοις, πορεύονται ολοταχώς με αυτοπεποίθηση στο μέλλον», αναφέρει η UBS. Και όμως, επισημαίνει ο ελβετικός τραπεζικός όμιλος, το 75% των συμμετεχόντων στην έκθεση κρίνει πως το ρευστό είναι η ασφαλέστερη επιλογή, «παρά το ότι αναμένεται να παρουσιάσει χαμηλότερες αποδόσεις σε σχέση με άλλες επενδυτικές επιλογές, λόγω της αύξησης του πληθωρισμού». Ενα ακόμη ενδιαφέρον συμπέρασμα από την έρευνα της UBS είναι ότι οι ηλικιακά νεότεροι εκατομμυριούχοι τείνουν να είναι πιο συντηρητικοί στις επενδυτικές επιλογές τους από τους μεγαλύτερους.

Οι περιουσίες των πιο εύπορων στον ανεπτυγμένο κόσμο έχουν αυξηθεί αρκετά μετά τη δεκαετία του 1980. Σειρά μελετών που έχουν γίνει από ερευνητικά κέντρα, οικονομικά ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς αποδεικνύουν ότι έχει διευρυνθεί η εισοδηματική ανισότητα, με την ενίσχυση των πλουσιοτέρων και την αποδυνάμωση των οικονομικά ασθενέστερων, αλλά και της ευρύτερης μεσαίας τάξης. Η εισοδηματική ανισότητα έχει ενταθεί μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, επειδή μειώθηκε, παράλληλα, το πραγματικό εισόδημα της μεσαίας τάξης.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές έρευνες είναι αυτή του ΟΟΣΑ, βάσει της οποίας το 10% των πλουσιότερων στις 20 χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου έχει 9,6 φορές υψηλότερα εισοδήματα από το φτωχότερο 10%. Το πλουσιότερο 10% κρατάει στα χέρια του το 50% όλου του πλούτου στον ανεπτυγμένο κόσμο. Το επόμενο 50% κρατάει σχεδόν όλο το υπόλοιπο του πλούτου, και το 40% των νοικοκυριών με τη χαμηλότερη οικονομική επιφάνεια κατέχει το 3% που απομένει από τον πλούτο στον ανεπτυγμένο κόσμο. Παρά τις αντίξοες συνθήκες των τελευταίων ετών, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση και την κρίση χρέους, οι πιο εύποροι του κόσμου διατήρησαν τις περιουσίες τους αμετάβλητες ή τις ενίσχυσαν.