ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιοδοτικά συστήματα: Πέντε προτάσεις για λύση του προβλήματος

Συνταξιοδοτικά συστήματα: Πέντε προτάσεις για λύση του προβλήματος

Το γεγονός ότι τα προβλήματα των συνταξιοδοτικών συστημάτων εξελίσσονται πολύ αργά σε διάστημα δεκαετιών σημαίνει πως, όταν εκδηλώνονται, είναι σχεδόν αδύνατο να αντιμετωπιστούν αμέσως. Οπότε η συμβουλή των ερευνητών του WEF προς τους πολιτικούς είναι να αρχίσουν να τα αντιμετωπίζουν σήμερα. Το WEF προτείνει πέντε λύσεις.

Πρώτον, να αυξηθεί, έως το 2050, στα 70 έτη το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης σε χώρες όπου το προσδόκιμο ζωής προβλέπεται πως θα φτάσει τα 100 έτη.

Δεύτερον, να παρακρατούνται αυτομάτως οι συνταξιοδοτικές εισφορές, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό αποταμίευσης.

Τρίτον, να ενισχυθεί η γνώση των ανθρώπων για βασικά θέματα της οικονομίας, όπως είναι η αποταμίευση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα σχολεία και σε ευάλωτες ομάδες.

Τέταρτον, να εξηγείται με περισσότερη σαφήνεια η λειτουργία του συνταξιοδοτικού συστήματος και των παροχών που προσφέρει. Ετσι, κάθε ασφαλισμένος θα γνωρίζει το ύψος της σύνταξης που πρέπει να περιμένει και κατά πόσον χρειάζεται να αποταμιεύσει επιπλέον χρήματα για να ενισχύσει το εισόδημά του.

Πέμπτον, θα πρέπει τα στοιχεία για συντάξεις να αποκτήσουν σταθερή και κοινή μορφή, ώστε οι πολίτες να έχουν σαφή εικόνα της οικονομικής τους θέσης. Υπάρχει και μια έκτη λύση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιορισμό του χρηματοδοτικού κενού των συνταξιοδοτικών συστημάτων, την οποία δεν προτείνει το WEF, αν και μάλλον θα χρησιμοποιηθεί ευρέως. Είναι η μείωση του ύψους των συντάξεων. Μια έβδομη, και πιο ευχάριστη, λύση είναι η αύξηση του αριθμού των γεννήσεων.