ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες προσθέτουν βάρη στις τράπεζες

14s10trpz

Οι νέοι κανόνες για τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα ισχύσουν ενδεχομένως από το 2018 αναμένεται να αυξήσουν κατά περίπου 20% τις προβλέψεις που θα λάβουν έναντι των «κόκκινων» δανείων και να διασφαλίσουν τα κεφάλαιά τους, σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε χθες η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ). Τα νέα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΙFRS 9) που θα ακολουθήσουν οι τράπεζες έχουν ως στόχο να καταστήσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πιο ασφαλή και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο νέας οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που ξέσπασε το 2007-2009.

Αυτοί οι κανόνες έρχονται να προσθέσουν επιπλέον υποχρεώσεις στις τράπεζες που ήδη ταλανίζονται από το βάρος των «κόκκινων» δανείων και δυσκολεύονται να αυξήσουν την ρευστότητά τους.

Ως αποτέλεσμα των νέων κανόνων, τα δύο τρίτα των τραπεζών που συμμετείχαν στην έρευνα της ΕΒΑ αναμένουν αύξηση άνω του 18% στις προβλέψεις τους, με τον μέσο όρο των τραπεζών να αναμένει αύξηση κατά 13%. Η αναμενόμενη επίπτωση στις προβλέψεις των τραπεζών εμφανίζεται χαμηλότερη σε σχέση με την επίπτωση που είχε καταδείξει η ΕΒΑ σε προηγούμενη έρευνα. Σύμφωνα με την ίδια, αυτό ίσως να οφείλεται στην πρόοδο που έχουν σημειώσει οι τράπεζες, στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στα νέα πρότυπα αναφοράς και στις οικονομικές συνθήκες. Η ΕΒΑ επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Οι τράπεζες έχουν σημειώσει πρόοδο ως προς την εφαρμογή των IFRS 9 σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση. Ωστόσο, οι μικρότερες τράπεζες ακόμη δυσκολεύονται να τα εφαρμόσουν επαρκώς». Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετείχαν στην εν λόγω έρευνα αναμένουν ότι τα νέα ΙFRS 9, δηλαδή οι νέοι κανόνες που θα ισχύσουν για τις τράπεζες, θα τα υποχρεώσουν να αναγνωρίσουν ζημίες σε δάνεια τα οποία, εάν και δεν θεωρούνται προς το παρόν μη εξυπηρετούμενα, ο κίνδυνος μη αποπληρωμής τους είναι αυξημένος.

Οι νέοι κανονισμοί είναι προγραμματισμένο να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2018, ωστόσο, εξαιτίας καθυστερήσεων σε χώρες όπως η Ιταλία, οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τριετούς μεταβατικής περιόδου.