ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις φτωχότερες περιφέρειες της Ε.Ε. Ηπειρος-Θράκη

01s1londonan
01s114ipr

Σε δεινή οικονομική θέση βρίσκονται οι Ελληνες, καθώς το ανά περιφέρεια κατά κεφαλήν ΑΕΠ και η συνεπαγόμενη αγοραστική τους δύναμη (PPS) βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα μεταξύ των υπολοίπων Ευρωπαίων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του 2016 της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ε.Ε. (Εurostat). Στην τελευταία θέση βρίσκονται περιοχές της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας αλλά και της Γαλλίας. Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα συνολικά δεν προσεγγίζει καν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 100% για το ανά περιφέρεια κατά κεφαλήν ΑΕΠ, καθώς αυτό φθάνει μόλις το 68%. Επιπλέον, παρατηρούνται και διαφορές μεταξύ των επιμέρους περιφερειών της χώρας μας, αλλά και τεράστιες αποκλίσεις εντός Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι το υψηλότερο ΑΕΠ και τη μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη έχει το δυτικό Λονδίνο με 611% (δηλαδή εξαπλάσια αγοραστική δύναμη από τον μέσο όρο), ακολουθούν το Λουξεμβούργο συνολικά με 257%, η νότια και ανατολική Ιρλανδία με 217%, οι Βρυξέλλες στο Βέλγιο

και το Αμβούργο στη Γερμανία με 200%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αγοραστική δύναμη μετριέται σε PPS. Ενα PPS είναι μια εικονική νομισματική μονάδα, που εξαλείφει τις διαφορές τιμών μεταξύ των χωρών και αγοράζει τον ίδιο όγκο αγαθών και υπηρεσιών σε όλες τις χώρες.
Αγοραστική δύναμη

Στην περίπτωση της χώρας μας, τώρα, τη μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη έχουν οι κάτοικοι των Αθηνών με το 92% του ΑΕΠ της Ε.Ε., τη μικρότερη οι κάτοικοι στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη με το 46% και στην Ηπειρο με το 48%, ενώ σε σχετικά καλύτερη θέση βρίσκονται οι κάτοικοι του νοτίου Αιγαίου με το 73% και των Ιονίων Νήσων με το 62% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Σε μια συνολική αποτίμηση της αγοραστικής δύναμης των Ευρωπαίων, παρατηρούνται τα εξής: Υπάρχουν 19 περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ενωση όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ξεπερνά το 50% και περισσότερο τον μέσο όρο για το 2016. Από αυτές οι πέντε εντοπίζονται στη Γερμανία, οι τρεις στη Βρετανία, οι δύο στην Αυστρία και από μία σε Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ολλανδία, Σλοβακία, Σουηδία και Λουξεμβούργο. Κάτω από το 50% του μέσου όρου υπάρχουν 21 περιοχές, εκ των οποίων πέντε στη Βουλγαρία, πέντε στην Πολωνία, τέσσερις στην Ουγγαρία, τρεις στην Ελλάδα και στη Ρουμανία και μία στη Γαλλία. Η φτωχότερη περιφέρεια της Ε.Ε. είναι η Σεβεροζαπάντεν στη Βουλγαρία, όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αντιστοιχεί στο μόλις 29% του μέσου όρου, ακολουθούν η Μαγιότε στη Γαλλία με 33%, οι Σεβερέν Τσεντράλεν και Γιούζχεν Τσεντράλεν στη Βουλγαρία με 34% και η Νορντέστ στη Ρουμανία με 36% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Τέλος, ένα ενδιαφέρον στοιχείο που επισημαίνει η Eurostat έχει να κάνει με το ότι σε ορισμένες περιφέρειες το ΑΕΠ επηρεάζεται ευνοϊκά από τη συμβολή των μετακινούμενων εργαζομένων, που ζουν σε άλλον τόπο – ο ντόπιος πληθυσμός δεν θα αρκούσε για να αυξηθεί η τοπική παραγωγή.