ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εταιρικά ομόλογα αξίας 152 δισ. έχει αγοράσει η ΕΚΤ

Εταιρικά ομόλογα αξίας 152 δισ. έχει αγοράσει η ΕΚΤ

Η αγορά εταιρικών ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων της ΕΚΤ έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους δανεισμού των εταιρειών στην Ευρωζώνη και παράλληλα έχει αυξήσει εξίσου σημαντικά το ύψος των ομολόγων που εκδίδουν, παρόλο που αυτού του είδους η χρηματοδότηση έχει περιοριστεί σε λίγες χώρες. Η ΕΚΤ έχει αγοράσει εταιρικά ομόλογα, που ανήκουν στην επενδυτική βαθμίδα, συνολικού ύψους 152 δισ. ευρώ από τον Μάρτιο του 2016 μέχρι τα τέλη του 2017, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ενισχύσει τις εταιρικές δαπάνες και να πυροδοτήσει άνοδο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η ΕΚΤ, στο διάστημα αυτό οι αγορές εταιρικών ομολόγων οδήγησαν σε περιορισμό της απόδοσης που προσφέρουν, κατά μέσον όρο, τα επιλέξιμα ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας κατά 25 μονάδες βάσης.

Η απόδοση των μη επιλέξιμων για αγορά από την ΕΚΤ εταιρικών ομολόγων, που επίσης ανήκουν στην επενδυτική βαθμίδα, μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και κατά 20 μονάδες βάσης για όλα τα μη επιλέξιμα ομόλογα. Η ΕΚΤ αγοράζει εταιρικά ομόλογα, εξαιρούνται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (η λεγόμενη ποσοτική χαλάρωση) που εφαρμόζει από τον Μάρτιο του 2015. Πολλοί αναλυτές αποδίδουν ακριβώς στην πιστωτική χαλάρωση της ΕΚΤ τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων δέκα ετών που πέτυχε η Ευρωζώνη το 2017.

Παρ’ όλα αυτά, η ποσοτική χαλάρωση δεν πέτυχε να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2% που έχει η ΕΚΤ.

Το ύψος των εκδιδόμενων εταιρικών ομολόγων αυξήθηκε χοντρικά κατά 50% το 2016 και το 2017 σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ. Ιδιαίτερη αύξηση της έκδοσης εταιρικών ομολόγων σημειώθηκε σε Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία και σε μικρότερο βαθμό στην Ιταλία, ανακοίνωσε η ΕΚΤ.